Nieuws/Binnenland
1210037
Binnenland

Forse boetes voor te late belastingaangifte

Behoort u tot de heel snelle mensen die hun belastingaangifte al ingestuurd hebben? Of wacht u tot 1 maart zodat u uw aangifte al gedeeltelijk ingevuld kunt downloaden? Wat u ook kiest, het is een goed idee de aangifte dit jaar op tijd – dat wil zeggen vóór 1 april – in te sturen.

De Belastingdienst controleert dit jaar namelijk extra op tijdig insturen. Was het de laatste jaren zo dat mensen die het niet zo nauw namen met de inleverdatum pas na maanden eens iets hoorden van de Belastingdienst, dit jaar wil men sneller aan de bel trekken.

U kunt al vrij vlot een brief ontvangen waarin u nog tien dagen krijgt om alsnog aangifte te doen; haalt u dat niet, dan krijgt u een boete. Heel vervelend als u die brief pas vindt als u bijvoorbeeld net van vakantie terugkomt. Dat kost dan minimaal 226 euro. Per persoon welteverstaan, dus als u en uw partner beiden te laat zijn, bent u 452 euro kwijt. Als het al de tweede keer zou zijn dat u te laat aangifte doet, wordt het meteen fors duurder. De boete voor een tweede verzuim ligt al op 984 euro per persoon. Behalve een boete riskeert u ook dat u voor volgende jaren geen uitstel meer krijgt. Alle reden dus om de termijn dit jaar goed in de gaten te houden.

Stel dat u merkt dat de aangifte vóór 1 april insturen waarschijnlijk niet zal gaan lukken. Dan is er geen man overboord als u vóór 1 april uitstel aanvraagt.

Dat kan heel simpel telefonisch via de Belastingtelefoon (0800-0543). Het is niet nodig een reden voor het uitstel op te geven. U ontvangt automatisch uitstel tot 1 september.

De aangifte over 2010 is niet totaal anders dan die over 2009, maar er is toch wel weer een aantal wijzigingen geweest. De belangrijkste veranderingen staan hieronder.

Koophuis

Verhuisde u in 2010, dan is voor de datum met ingang waarvan u het eigen woningforfait over uw nieuwe huis gaat betalen niet langer de verhuisdatum van belang. Vanaf 2010 gaat de fiscus namelijk uit van de datum waarop uw verhuizing is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Deze inschrijfdatum bij de gemeente is dus de datum die u opgeeft bij de vraag over wanneer uw huis uw hoofdverblijf was.

Vanaf 2010 mogen niet alleen starters op de woningmarkt, maar ook mensen die al vaker een koophuis kochten, de financieringskosten meefinancieren. Gebruikte u dus een deel van de hypotheek voor het betalen van de afsluitprovisie, de taxatiekosten of de notariskosten voor de lening, dan mag u de rente over dit deel van de hypotheek sinds 2010 ook aftrekken. Dit geldt niet alleen voor mensen die in 2010 een huis kochten, maar voor alle doorstromers die sinds 2004 een huis kochten en hun financieringskosten meefinancierden.

Kocht u dus in 2007 een huis en financierde u de afsluitprovisie mee, waardoor u niet 100 procent van uw hypotheekrente mocht aftrekken maar bijvoorbeeld slechts 98,7 procent, dan bent u daar met ingang van 2010 van af. U kunt dan weer de gehele hypotheekrente in aftrek brengen. Deze regeling geldt dus ook voor mensen die hun huis al vóór 2010 kochten, maar er is geen terugwerkende kracht. U kunt de aangifte over 2009 dus niet aanpassen. Alleen voor uw aangifte over 2010 en volgende jaren heeft u er iets aan.

Als u uw oude huis tijdelijk verhuurd heeft, dan herleeft in 2010 uw recht op hypotheekrenteaftrek na afloop van de verhuur op het moment dat het huis weer leeg te koop staat. De verhuur moet dan natuurlijk wel eindigen in een periode dat u zonder verhuur ook recht op aftrek van beide hypotheken zou hebben gehad.

Dat uw aftrekrecht weer kan herleven, brengt ook met zich mee dat tijdelijk verhuren fiscaal niet langer automatisch gelijkstaat met verkopen. De gevolgen van de bijleenregeling treden dus (nog) niet in werking.

In 2008 en 2009 stond verhuren nog wel gelijk aan verkopen. Er zijn dus mensen die het huis dat in 2008 nog hun hoofdwoning was, tijdelijk verhuurd hebben en hierdoor te maken kregen met de bijleenregeling. Dit kon tot gevolg hebben dat zij niet meer alle rente op de hypotheek op hun nieuwe woning konden aftrekken, ook al was de verhuur sindsdien geëindigd. Zij moesten immers de – in dit geval geheel fictieve – winst die zij op hun oude woning gemaakt hadden, gebruiken voor de nieuwe woning. Deze groep mensen kan de inspecteur verzoeken om toepassing van de overgangsregeling tijdelijke verhuur. Dat betekent dat zij in 2010 de hypotheekrente op de nieuwe woning kunnen aftrekken zonder rekening te hoeven houden met de bijleenregeling.

Ziektekosten

Mensen met een (gezins)inkomen onder de 32.738 euro mogen net als in 2009 een deel van hun ziektekosten verhogen met een factor. Op welk deel van uw zorgkosten mag u de verhogingsfactor nu toepassen? Net als vorig jaar kan de verhogingsfactor worden toegepast op alle aftrekbare zorgkosten behalve op de kosten voor genees- en heelkundige hulp en op de reiskosten voor ziekenbezoek. De verandering zit dus niet in het bestaan van de verhogingsfactor, maar in de hoogte ervan. Sinds 2010 is de factor nog slechts 77 procent voor mensen die nog geen 65 jaar zijn. Vorig jaar was dit nog 113 procent. Voor 65-plussers is alles bij het oude gebleven. Zij hebben nog steeds een verhogingsfactor van 113 procent. Dit klinkt wat ingewikkeld, maar het levert alleen mensen die nog op papier aangifte doen een klus op. Want als u digitaal aangifte doet, dan past het programma de verhogingsfactor automatisch toe.

Ook bij de diëten is het nodige veranderd. Sommige diëten leveren een hogere aftrekpost op dan vorig jaar, maar over het algemeen is het bedrag dat kan worden afgetrokken kleiner geworden. Diabetici hebben bijvoorbeeld zelfs helemaal geen aftrek meer voor hun dieet.

Voor mensen die twee of meer diëten volgen, zijn de aftrekmogelijkheden wat verruimd vergeleken met vorig jaar. Het komt erop neer dat wanneer u meerdere diëten volgt met verschillende typeringen maar voor hetzelfde ziektebeeld, u de bedragen van de gevolgde diëten mag optellen. Vorig jaar mocht u dan nog alleen het dieet met het hoogste bedrag aftrekken. Voor mensen met meer dan één dieet heeft het zin het vraagtekentje bij ’dieet op doktersvoorschrift’ aan te klikken om de toelichting op deze vraag na te lezen.

Overigens is het niet meer nodig een dieetverklaring van een arts te kunnen overleggen. Ook een verklaring van een erkende diëtist wordt door de fiscus geaccepteerd.

Box 3

Er is in box 3 een vrijstelling voor contant geld van 500 euro per persoon. In 2009 bestond deze vrijstelling nog niet, zodat u toen in theorie op 31 december de inhoud van uw portemonnee had moeten tellen en aangeven. Het komt er eigenlijk op neer dat er nu in de wet is vastgelegd dat u een normale voorraad contant geld niet hoeft aan te geven.

Wanneer u een aanslag erfbelasting (het vroegere successierecht) kunt verwachten, dan mag u dit sinds 2010 opvoeren als schuld. Hiermee komt er een eind aan het voor veel mensen frustrerende gegeven dat een erfenis – ook al had men nog niets ontvangen – meteen in box 3 moest worden opgevoerd, terwijl men niets kon met de belastingaanslag die er ook aankwam.

Zie ook: Irritatie over hoge boete late belastingaangifte