Nieuws/Binnenland
1211488626
Binnenland

Oplossen van doden in vloeistof wordt misschien mogelijk

DEN HAAG - Het oplossen van doden in vloeistof, als alternatief voor begraven en cremeren, wordt misschien mogelijk. De Gezondheidsraad zegt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat de nieuwe techniek, alkalische hydrolyse, voldoet aan bepaalde voorwaarden om het toe te staan.

Volgens de raad zijn drie waarden doorslaggevend: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. „Bij veiligheid gaat het erom dat installaties deugdelijk zijn en dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Waardigheid behelst onder meer dat respectvol wordt omgegaan met het lichaam van de overledene, dat het wordt afgebroken op een manier die niet waarneembaar is voor het publiek en dat de overblijfselen niet worden vermengd of oneigenlijk gebruikt. Duurzaamheid houdt in dat een nieuwe techniek minder ruimte en eindige grondstoffen kost dan begraven of cremeren en minder schadelijke uitstoot veroorzaakt.”

Op het terrein duurzaamheid steekt het oplossen zelfs gunstig af bij begraven en cremeren. Als de minister alkalische hydrolyse wil toestaan, moeten zaken als training en onderhoud nog wel nader worden bestudeerd. Over composteren, een ander alternatief, is op dit moment nog te weinig bekend om er een oordeel over te vellen, zegt de raad.

Binnenlandse Zaken vroeg de Gezondheidsraad vorig jaar om een ’beoordelingskader’ te maken, aan de hand waarvan afgewogen kan worden of nieuwe technieken in principe kunnen worden toegelaten. Een commissie van deskundigen op de gebieden antropologie, milieutechnologie, ethiek, recht en biologische veiligheid boog zich er daarop over.

Andere mogelijkheden

De uitgedachte beoordelingsmethode is toepasbaar op allerlei nieuwe mogelijkheden voor lijkbezorging, ook die nog moeten worden ontwikkeld. Tot nog toe zijn de mogelijkheden voor lijkbezorging behalve begraven en cremeren verder nog doneren aan de wetenschap en, heel soms, een zeemansgraf.

Over alkalische hydrolyse, ook wel resomeren genoemd, wordt al lang gesproken. Het lichaam wordt opgelost in een verwarmde vloeistof waaraan loog is toegevoegd.