1219771
Binnenland

Erfbelasting ontlopen door geld te lenen van kinderen?

Ik wil graag de overwaarde van mijn huis benutten. Ik heb een hypotheekschuld van 13.000 euro en een overwaarde van 250.000 euro. Mijn vermogen is 35.000 euro. Ik heb bij de bank geïnformeerd naar het afsluiten van een krediethypotheek, maar die wilde eerst dat ik mijn eigen vermogen op ging maken. Stel dat ik een bedrag van mijn kinderen leen tegen officiële rente en dat zo lang ik leef laat staan. Kunnen zij dan bij overlijden van de langst levende die lening als een schuld aftrekken van de erfenis en hoeven ze er dus geen successierechten over te betalen?

U denkt erover geld van uw kinderen te lenen en dat op een spaarrekening te zetten. Als ik uw mail goed begrijp dan vraagt u zich af of uw kinderen dan later die lening als schuld van de erfenis mogen aftrekken. Dat mogen ze inderdaad, maar het bespaart hen geen erfbelasting, ze erven immers ook het saldo op de spaarrekening.

Schenken

U kunt wel geld aan uw kinderen schenken en dat vervolgens van hen teruglenen. Uw kinderen zijn dan schenkingsrecht verschuldigd (tenzij u jaarlijks per kind niet meer dan 5.030 euro schenkt).

De Belastingdienst ziet de lening als een vordering van uw kinderen op u. Vorderingen worden belast in box 3. Het hangt van de hoogte van de vordering en het overige vermogen van uw kinderen af, maar in principe betalen zij dan jaarlijks 1,2 procent belasting over deze vordering.

Teruglenen

Of schenken en teruglenen voordelig is, hangt van veel factoren af; zoals hoe oud u beiden bent, hoeveel kinderen u heeft, welk vermogen uw kinderen al hebben, of u in gemeenschap van goederen gehuwd bent etc.

U kunt op de site van de Belastingdienst (via deze link ) berekenen hoeveel erfbelasting uw kinderen kwijt zouden zijn als u dit jaar zou overlijden. Dat geeft u enig idee van de bedragen.

Aan de hand daarvan kunt u bepalen of het misschien eigenlijk wel meevalt met de te betalen belasting of dat het juist een goed idee is een afspraak met een notaris te maken voor een advies hoe in uw geval de erfbelasting het best geminimaliseerd kan worden.