Nieuws/Binnenland
1224205437
Binnenland

Sneller optreden ’levert bureaucratie op’

Halsema tegen streng kraakbeleid

Burgemeester Halsema ziet niets in het nieuwe beleid.

Burgemeester Halsema ziet niets in het nieuwe beleid.

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verzet zich met hand en tand tegen het strengere kraakbeleid dat in de Tweede Kamer op een ruime meerderheid mocht rekenen en nu in de Eerste Kamer ter beoordeling ligt. Volgens Halsema levert het snel aanpakken van krakers alleen maar meer bureaucratie op.

Burgemeester Halsema ziet niets in het nieuwe beleid.

Burgemeester Halsema ziet niets in het nieuwe beleid.

In de Tweede Kamer is een initiatiefwet van VVD’er Daniel Koerhuis en CDA’er Madeleine van Toorenburg aangenomen waarin is opgenomen dat krakers die zich in een pand verschansen, daar voortaan al binnen drie dagen uitgezet kunnen worden.

Tot op heden is het zo dat krakers nog tijd hebben om een kort geding aan te spannen als ontruiming dreigt. Voor zo’n zitting dient, zijn vaak weken verstreken en blijven krakers in panden zitten. De Tweede Kamer was het in ruime meerderheid eens met het plan om krakers voortaan strafrechtelijk aan te pakken, in plaats van civielrechtelijk.

’Niks met onze inbreng gedaan’

Maar driehoeksvoorzitter Halsema ziet, net als de Raad van State, Raad voor de Rechtspraak, Nederlandse orde van Advocaten, het OM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vooral beren op de weg. In een brief aan de Eerste Kamer schrijft zij dat de Amsterdamse driehoek „met verbazing” kennis heeft genomen van de inhoud en het proces rondom het versneld handhaven op het kraakverbod.

Ze hekelt dat „de indieners niks met onze inbreng hebben gedaan.”

Halsema noemt de wet bovendien ’achterhaald’ en vreest extra bureaucratie. „Bovendien is de verwachting van alle experts dat de ontruimingstermijn zal toenemen.”

Volgens Halsema is het opmerkelijk dat het plan gebaseerd is op de Amsterdamse praktijk „aangezien het aantal kraakpanden en de gemiddelde duur van een kraak de afgelopen jaren sterk is afgenomen en er nauwelijks nog sprake is van grootschalige openbare ordeverstoringen.”

Ontruimingsbeleid

De GL-bestuurder meldt dat er in Amsterdam sinds 2019 verscherpingen zijn toegepast in het ontruimingsbeleid. „Ieder gekraakt pand, waar een eigenaar concrete plannen mee heeft, wordt zo snel als mogelijk ontruimd. Het aantal kraken in Amsterdam is na deze aanscherpingen met maar liefst 80% afgenomen. Zo werden er in 2019 nog 86 panden gekraakt, dat waren er afgelopen jaar (2020) nog maar 15 in totaal. In veel gevallen wordt direct op heterdaad opgetreden.”

In 2020 zijn overigens slechts 25 krakers strafrechtelijk vervolgd.