Nieuws/Binnenland
1224379437
Binnenland

In 2020 veel meer meldingen van witwassen en fraude

Rapport: bijna 1100 dossiers over misbruik steungeld aan ondernemers

Amsterdam - Er zijn in 2020 in ons land veel meer verdenkingen van witwassen en fraude ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland, dat donderdag door de minister van Justitie en Veiligheid wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1914 verschillende instellingen. Vorig jaar zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In totaal gaat het om een waarde van bijna 15 miljard euro.

De top drie van vormen van criminaliteit, gebaseerd op de samengestelde dossiers, wordt achtereenvolgens gevormd door witwassen, fraude en zaken die met terrorisme of de sanctiewet te maken hebben. Wat betreft witwassen ging het aantal dossiers ten opzichte van 2019 van 1790 naar 6601, bij fraude steeg het aantal in een jaar tijd van 195 naar 1219.

Er was de afgelopen jaren al een toename te zien in het aantal ontdekte ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen. Dit jaar is ook het aantal verdachte transacties flink toegenomen. De sterke stijging heeft, zo meldt het FIU-rapport, vooral te maken met investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise.

Steungeld

Ook wat betreft misbruik van steungeld tijdens de Covid-19-pandemie is succes geboekt. Samenwerking met andere instanties resulteerde in 1093 dossiers die zijn gedeeld met opsporingsautoriteiten.

Zo werd gezien dat misbruik werd gemaakt van de paniek rond een tekort aan mondkapjes. Daarop is de FIU in samenwerking met de FIOD, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, politie, het Anti Money Laundering Centre en het Openbaar Ministerie direct in actie gekomen.

Verder kwamen – toen de sportscholen dicht moesten vanwege de coronapandemie – meldingen voorbij van ongebruikelijke transacties rond oplichting met sportschoolapparatuur, die verdacht verklaard konden worden.

Samenwerking

Veel onderzoeken kwamen tot stand in samenwerking met buitenlandse collega-instanties. Dat betekent dat niet alle verdachte transacties betrekking hebben op in Nederland gepleegde criminaliteit. De toename in verdachte transacties is een duidelijk signaal dat het internationale zicht op criminele geldstromen verder is toegenomen.

De verwachting is dat het aantal ongebruikelijke transacties jaarlijks zal blijven toenemen. Om die allemaal goed te kunnen blijven onderzoeken is de FIU in 2020 bijvoorbeeld begonnen met het samenstellen van een team van onder anderen it-specialisten en datawetenschappers om de informatiesystemen van de organisatie up-to-date te houden.

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU analyseert die en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met deze vormen van criminaliteit.