Nieuws/Binnenland
1224895341
Binnenland

Schouten moet Kamer overtuigen van nieuwe pensioenwet

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

DEN HAAG - Tegen de wil van de oppositie, voert de Tweede Kamer een mogelijk beslissend debat over de pensioenwet. De bal ligt bij het kabinet: verantwoordelijk minister Carola Schouten zal de Kamer moeten overtuigen van de noodzaak van de wet, die het nieuwe pensioenstelsel mogelijk maakt.

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

De beantwoording van Schouten is de cruciale ontknoping van tientallen uren aan debat in de Tweede Kamer over de pensioenwet. Er lijkt genoeg steun om de wet ook door de Eerste Kamer te loodsen, maar GL en PvdA twijfelen nog. Kamerleden zeggen „slapeloze nachten” te hebben omdat ze een besluit moeten nemen over de „ongekende hervorming”, waarvan de gevolgen nog niet volledig zijn te overzien.

De oppositie wilde liever wachten met de beantwoording van Schouten. Bij veel partijen leven zorgen over wat het veel flexibelere nieuwe stelsel betekent. Gekscherend wordt van een casinopensioen gesproken, omdat de pensioenen zullen meebewegen met beleggingsresultaten. De pensioenen kunnen eerder meestijgen, maar als er sprake is van verlies, kan sneller worden gekort.

Eerlijk?

Tegenstanders van de wet vragen zich verder af of de 1500 miljard euro aan pensioengeld straks wel eerlijk verdeeld wordt. Er wordt een stortvloed aan rechtszaken verwacht door mensen die het niet eens zijn met de herverdeling. Bovendien moet er compensatie komen voor mensen die gedupeerd worden door de overgang van het systeem waardoor de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Ook zijn er grote zorgen over de enorme gevolgen voor de uitvoering van het nieuwe stelsel, een enorme operatie.

Voorstanders wijzen er evenwel op dat het oude stelsel, dat veel minder flexibeler is, niet houdbaar is nu de bevolking steeds ouder wordt. Een nieuw systeem is broodnodig, en wordt gedragen door werkgevers en werknemersorganisaties, benadrukt minister Schouten steevast. Het nieuwe stelsel komt voort uit een breed gedragen pensioenakkoord. De bewindsvrouw hamerde bovendien op de vele „toetsen en adviezen, en het advies van de Raad van State” over de nieuwe wet.

Voor GL en PvdA is een belangrijk punt het verminderen van het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt. Een recente toezegging van de sociale partners zal Schouten mogelijk helpen deze partijen over de streep te trekken. GL en PvdA steunden het pensioenakkoord, maar twijfelen nu over de uitwerking van de wet, en stellen eisen over zekerheden voor werknemers. GroenLinks noemde de wet vorige week nog „incompleet.”

Een recessie staat voor de deur, de inflatie is hoog en de rente stijgt: is dit wel het goede moment om een nieuw pensioenstelsel in te voeren? Dat bespreekt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen: