Nieuws/Binnenland

Veel Amsterdammers minderbegaafd

Door Pascalle Outheusden, v

Ongeveer een op de acht Amsterdammers is licht verstandelijk beperkt. Dat houdt in dat zij een IQ hebben tussen de 70 en 85. Dat blijkt uit een inventarisatie van burgemeester Van der Laan, naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de awbz-zorg te beperken.

Als deze plannen doorgaan, kunnen de verstandelijk beperkten geen aanspraak meer maken op de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De burgemeester vreest dat door het gebrek aan zorg straks meer van deze mensen het verkeerde pad opgaan.

„Deze maatregel zal invloed hebben op het aantal mensen dat bij gebrek aan de juiste begeleiding afglijdt richting bijvoorbeeld de criminaliteit”, stelt hij. Zijn angst komt niet bepaald uit de lucht vallen. Amsterdam heeft al sinds enige tijd een lijst van de zeshonderd grootste lastpakken van de stad. Veruit de meeste van de lieden die hierop staan, hebben een licht verstandelijke beperking.

In totaal telt de hoofdstad maar liefst 104.000 inwoners met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85. Nu nog kunnen zij aanspraak maken op zorg, betaald door de overheid, maar als de plannen van het kabinet doorgaan is dat met ingang van volgend jaar voorbij. Dan zal de omgeving van deze mensen, zoals hun familie, de zorgtaken op zich moeten gaan nemen.

De jongeren komen straks bij het wegvallen van de awbz onder de reguliere jeugdzorg te vallen. „Maar die is niet toegerust op de specialistische begeleiding die deze jongeren nodig hebben”, zegt Van der Laan.

Misdaad

Van de 104.000 licht verstandelijk beperkten is zeventig procent ouder dan 19 jaar en daar moeten dus de vrienden en familieleden voor gaan zorgen. Voor een deel van hen dreigt volgens Van der Laan een loopbaan in de misdaad als dat eigen sociale netwerk niet adequaat optreedt.

Bijkomend probleem is dat het kabinet overweegt een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg in te voeren. Van der Laan is bang dat juist de meest kwetsbare groep dat niet gaat betalen en daardoor niet de zorg krijgt die noodzakelijk is.Het gevaar bij mensen met een verstandelijke beperking schuilt erin dat zij naïef en makkelijk te beïnvloeden kunnen zijn. Ook dus door mensen met een verkeerde bedoeling.

Uit onderzoeken die zijn gedaan naar de leden van de top 600 blijkt dat zij vaak gebruikt zijn door derden voor duistere klusjes.

'Het ministerie van volksgezondheid deelt de vrees van de gemeente Amsterdam niet. De bezuiniging op Awbz-zorg voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85 is geschrapt, aldus een woordvoerder. Ook de eigen bijdrage voor gebruik van GGZ-zorg wordt verzacht. Het zijn maatregelen uit het Lenteakkoord om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet hebben daarover in april 2012 overeenstemming bereikt.'