Nieuws/Binnenland
1241835
Binnenland

Vraag over deeltijd WW

Ik kreeg bericht van mijn kantoor dat er werktijdverkorting komt van 40 naar 37.5 uur maar dat dit contractueel geen gevolgen zou hebben. Heeft dit contractueel echt geen gevolgen? Er zal toch op een of andere manier overeenstemming bereikt moeten worden? Betekent het ook dat ik in de 2.5 uur die ik nu per week overhoud in principe ander werk buiten dit bedrijf kan gaan aannemen?

Indien u instemt met deze eenzijdige wijziging van arbeidsurenomvang is een waarschijnlijke consequentie dat uw loon en overige emolumenten ook eenzijdig pro rata gewijzigd worden. Het is raadzaam om de precieze gevolgen van een dergelijk voorstel na te gaan, voordat u hiermee instemt. U bent overigens niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Of u voor de voorgestelde arbeidsurenvermindering elders werkzaamheden mag verrichten hangt af van het al dan niet overeengekomen zijn van een nevenwerkzaamhedenbeding.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Gelderen

Voor meer informatie over arbeidsrecht, zie deze artikelen:

Arbeidsrechtadvocaten bestookt met lezersvragen

De spelregels van ontslag