Nieuws/Binnenland
1245338
Binnenland

Ambtenaren buigen voor Marokko

Nederlandse ambtenaren blijken als handlangers van de Marokkaanse overheid op te treden. Zij brengen hier stipt de regels van een nieuwe nationaliteitswet van dat land in de praktijk, waardoor Nederlandse kinderen van Marokkaanse moeders niet langer alleen Nederlanders zijn, maar plots ook formeel Marokkaan.

Aan de betrokkenen zelf wordt niets gevraagd; omdat Marokko het wil, komt men als Marokkaan hier in de gemeentelijke basisadministratie te staan. Ook als men dat niet wil. Nederlandse ambtenaren voeren zelfs een actief opsporingsbeleid om de Marokkaanse regels hier in de praktijk te brengen.

Noodkreet Tot die ontdekking komt de VVD na een noodkreet van een Nederlandse vader. Zijn tienerdochter is onlangs door de gemeente Tilburg getraceerd en ongevraagd als Marokkaan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) geregistreerd, vanwege een wetswijziging in Marokko. 'Op grond van de wet GBA zijn wij verplicht onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren', schrijft de gemeente. 'Uit artikel 6 van de nieuwe Marokkaanse nationaliteitswet blijkt dat een kind van een Marokkaanse moeder of vader Marokkaan is. Deze bepaling heeft een onbeperkte terugwerkende kracht. Dit betekent dat dit artikel van toepassing is op alle kinderen die voor 1 mei 2007 uit een Marokkaanse moeder zijn geboren, maar geen Marokkaan werden. De moeder is Marokkaan. Uw kind is uit haar geboren. Dit betekent dat uw kind Marokkaan is'.

Kinderen van Marokkaanse vaders werden al automatisch Marokkaan, door een nieuwe Marokkaanse nationaliteitswet geldt dat sinds 2007 ook voor kinderen van Marokkaanse moeders. De VVD is verbijsterd dat Nederlandse gemeenten die kinderen actief blijken 'op te sporen'. "De gemeente gaat hiermee voorbij aan de keuzemogelijkheid van ouders hun kind wel of niet bij het Marokkaanse consulaat in te schrijven", aldus VVD-Kamerlid Paul de Krom, die opheldering eist van minister Van der Laan (Integratie) en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken). "Het is bizar en stuitend dat de Nederlandse overheid pro-actief meewerkt aan de territoriale drift van een ander land, ook zonder dat ouders daar zelf om hebben gevraagd", aldus de VVD'er. "Dit is onacceptabel en lijkt in strijd met het door de regering verkondigde uitgangspunt dat voor de Nederlandse overheid geen rol is weggelegd voor uitvoering van het Marokkaanse overheidsbeleid."