Nieuws/Binnenland
1245987
Binnenland

Vergoeding is stimulans voor stoppen roken

Als bezuinigingen geen roet in het eten gooien, is er een goede kans dat begeleiding bij stoppen met roken opgenomen wordt in het basispakket van zorgverzekeringen. Een proef die hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door Agis, laat hoopgevende resultaten zien.

Agisklanten in de provincie Utrecht die wilden stoppen met roken, konden zich tussen mei en oktober vorig jaar opgeven voor de proef. Zij mochten gratis gebruikmaken van alle effectief gebleken stopmethoden. Van de 2398 mensen die zich hebben aangemeld voor de proef, blijkt 33,1 procent uiteindelijk te zijn gestopt.

Slaagkans Uit het onderzoek kwam naar voren dat het vergoeden van stopondersteuning, drempelverlagend werkt. Daardoor zullen meer mensen een stoppoging ondernemen en meer mensen zullen gebruikmaken van effectieve en op de persoon afgestemde ondersteuning, wat de slaagkans aanzienlijk verhoogt. De proef van Agis werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid met als doel te bekijken of het zinvol zou zijn advies, begeleiding en hulpmiddelen voor stoppen met roken te vergoeden in het basispakket en wat hiervan de kosten zijn. Op basis van de proef schat Agis dat een landelijke uitrol tussen de 14 en 22,7 miljoen euro kost. Het ministerie noemt de resultaten positief. De geschatte kosten blijken zelfs lager dan verwacht werd. Of de stopondersteuning daadwerkelijk opgenomen wordt in het basispakket is nog niet zeker. Volgende week stuurt het College voor zorgverzekeringen hierover een advies aan minister Klink.