Nieuws/Binnenland
1249920
Binnenland

Nederlanders wel positief over controle op medicijninname

Controlerende pillen stap te ver?

Als noodzakelijke medicijnen niet gebruikt worden, wordt een patiënt zieker en stijgen de zorgkosten.

Als noodzakelijke medicijnen niet gebruikt worden, wordt een patiënt zieker en stijgen de zorgkosten.

Utrecht - De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft voor het eerst een ’slimme pil’ goedgekeurd, die de behandelend arts via een sensor meldt of het geneesmiddel is ingenomen. Nederlandse medicijngebruikers staan echter niet te popelen om dergelijke pillen te slikken, blijkt uit onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Als noodzakelijke medicijnen niet gebruikt worden, wordt een patiënt zieker en stijgen de zorgkosten.

Als noodzakelijke medicijnen niet gebruikt worden, wordt een patiënt zieker en stijgen de zorgkosten.

De digitaal afleesbare pil bevat naast de werkzame stof een controlestof, gemaakt van koper, magnesium en siliconen. Zodra de pil zich mengt met maagsappen, krijgt een op de buik van de patiënt geplakte sensor een teken dat de pil is gearriveerd. Dat signaal wordt weer gedeeld met een app, zodat artsen - maar ook familieleden - kunnen controleren of de patiënt wel trouw de medicatie slikt. Het is onduidelijk of en zo ja wanneer de Abilify-sensorpil Nederland bereikt, stelt het College ter beoordeling van Geneesmiddelen.

Enquête

Uit een recente enquête van het NIVEL onder 800 zorgconsumenten blijkt dat velen begrip hebben voor enige mate van controle. Het gebruik van slimme medicijndoosjes (dispensers) wordt daarin ’aanvaardbaar’ geacht.

Liset van Dijk, programmaleider farmaceutische zorg van het NIVEL, licht de peiling toe: „De deelnemers aan de enquête, behorend tot ons Consumentenpanel Gezondheidszorg, kregen onder meer een vraag voorgelegd over een patiënte die een niertransplantatie had ondergaan en medicatie tegen afstoting moest innemen. Kostbaar, zo’n transplantatie! Achtenzestig procent vond dan ook dat het ziekenhuis haar mocht verplichten een ’dispenser’ te gebruiken die haar geneesmiddelengebruik registreerde. Immers, onregelmatig medicijnen innemen zou de kansen doen toenemen dat het lichaam de nier kon afstoten.”

62 procent bleek vóór een slimme medicijnstrip, die ook controleert op inname. Voor een intelligente pleister was 52 procent. Maar een pil met daarin een ’chip’ die registreert dat het geneesmiddel daadwerkelijk is ingenomen, wekte meer weerstand: minder dan de helft van de mensen (40 procent) vond dat het ziekenhuis deze verplichting mag opleggen. „De bereidheid om een therapietrouw bevorderende technologie te gebruiken loopt terug naarmate deze ’lichaamsintensiever’ is”, stellen prof. dr. Peter de Smet van de Radboud Universiteit en Liset van Dijk (NIVEL) in een artikel in het Farmaceutisch Weekblad.

Zorggeld

De twee bedrijven die de pil samen hebben ontwikkeld, Otsuka en Proteus Digital Health, denken de therapie-ontrouw in de VS te kunnen terugdringen. Jaarlijks verspilt de Amerikaanse samenleving 100 miljard dollar aan zorggelden, doordat mensen hun pillen niet of onregelmatig innemen en daardoor zieker worden.

Therapietrouw blijft ook in Nederland een probleem. Het verschilt per aandoening. Gemiddeld nemen negen van de tien diabetespatiënten hun medicijnen trouw in. Van patiënten die ADHD-geneesmiddelen of onderhoudsmedicatie voor astma/COPD gebruiken is zes op de tien therapietrouw. Bij antidepressiva is dat ruim 80 procent.