Nieuws

Column: Drietraps trendproces

Door nico bakker

Nico Bakker

Nico Bakker

TELEGRAAF

Een trend is een trend totdat het tegendeel wordt aangetoond. Maar hoe zit een trendproces in elkaar? Welke stappen of koersbewegingen kun je hierin onderscheiden? Hoe kun je bijvoorbeeld de beginfase van een stijgende trend herkennen?

Nico Bakker

Nico Bakker

TELEGRAAF

Ik zal aan de hand van een eenvoudig drie-traps trendproces een en ander nader duiden op de weekgrafiek van EuroDollar.

Wat is een trend?

Laten we beginnen met het fenomeen trend. Er wordt dagelijks over geschreven en gepraat, maar wat is het eigenlijk? Welnu, als ik het betrek op koersen dan is er voor mij een belangrijke omschrijving en dat is ‘richting’. Trend is richting, omhoog of omlaag, dus zijn er twee typen te onderscheiden, een uptrend en een downtrend. Om een misverstand uit de weg te ruimen, er is geen zijwaartse trend. Als een koers zijwaarts beweegt heet dat een trading range en geen trend. Bij een trend moet je duidelijk een proces van hogere toppen en hogere bodems (uptrend) herkennen. Of andersom natuurlijk, lagere toppen en lagere bodems in een dalende trendfase. In mijn begrippenlijst heet dat een HTHB- of LTLB process. Maar ook andere omschrijvingen zijn welkom, zoals stijgings- en dalingstendens, opgaande of neergaande golfbeweging en ga zo maar door.

Objectieve trendmetingen

Ik ben een groot voorstander van ‘chart reading’, omdat je op de grafiek direct het koersverloop kunt detecteren. Met charting tools, zoals trendlijnen, Fibo retracements etc. kun je al vrij snel zien wat de kudde van plan is. In het drie-traps trendproces maak ik echter gebruik van een objectieve tool, te weten de 55 periode gemiddelde lijn, mijn bekende 55 SMA sleepkabel ofwel trendvolgende indicator. Met deze lijn kun je objectief meten hoe het is gesteld met de richting van de trend. Wat betreft de signalen en condities zijn er bij mijn Dashboard Beleggen vier begrippen van belang, te weten de UP-cross (de koers passeert de SMA lijn en start een uptrend), de UP-conditie (koers beweegt boven de SMA lijn), de DOWN-cross en de DOWN-conditie in geval van een dalende trend.

Goed, voldoende theorie zo, nu een uitleg over het drie-traps trendproces bij EuroDollar.

Breakout en Pullback

NICO BAKKER

Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat in mei dit jaar de koers de SMA lijn opwaarts passeerde. Dit was de UP-cross, weet u nog? Welnu, omdat de koers uitbreekt boven de gemiddelde lijn noemen we deze eerste stap in een mogelijk nieuwe trendfase de breakout beweging. Het is veelal een volatiele rally, de stieren gaan er rap vandoor, in dit geval tot aan krap 1,21. Je kunt vervolgens aan de kleur en positie van de candles zien wanneer de breakout opdroogt middels een top in het veld. Daarna volgt stap twee, te weten de pullback beweging. Dit is een reactie op de uitbraak beweging met de intentie de eerder gemaakte UP-cross te valideren en daarmee de trendbreuk te bevestigen. De koers zal dus zakken en volgens de regels der technische analyse een hogere bodem moeten plaatsen boven de SMA lijn. Er zijn diverse methoden om aan te geven wanneer deze hogere bodem een feit is. Uiteraard een witte candle, maar ook Fibo retracements etc. kunnen hierbij helpen. In geval van Eurodollar vindt er bodemvorming plaats rond 1,16 tot 1,15. In het trendproces horen breakout en pullback als actie en reactie bij elkaar, dat begrijpt u.

Nieuwe trend

Dan zijn we aanbeland bij de derde stap in het proces, te weten de nieuwe bullenactie in het verse HTHB proces. Na de breakout en de pullback krijgen de bulls de gelegenheid daadwerkelijk een stijgende trend neer te zetten. Er kan een aanvang worden gemaakt met een serie hogere toppen en hogere bodems, de golfbeweging omhoog kan beginnen. De kantelpunten zijn daarbij helder. In eerste instantie de recente bodem waar de pullback werd afgerond en de eerste weerstand gelijk aan het eindpunt van de eerdere breakout. Aangezien een HTHB proces van start is gegaan zullen de bulls na de 1,21 weerstand proberen op te stomen naar 1,40. Dat is vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario op basis van het drie-traps trendproces.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.

Lees meer over