Nieuws/Binnenland
1259457
Binnenland

COLUMN EPCO ONGERING

Slepen

Met ingang van 1 januari is een nieuw Binnenvaart Politie Reglement van kracht geworden. Veel zaken zijn nu beter geregeld, maar lang niet alle regels zijn duidelijk.

Zo zijn spudpalen, u weet wel, die handige ankervoorzieningen met een lange paal die verticaal door de boot loopt, alleen toegestaan waar dat specifiek met een nieuw bord is aangegeven. Staat in de regels.

Dus denk je dar het gebruik overal is verboden, tenzij er een bord is geplaatst. Maar dat is niet zo. Het gebruik is namelijk gelijkgesteld aan ankeren en dat betekent dat spudpalen overal zijn toegestaan waar je ook mag ankeren. En nu mag je spudpalen ook gebruiken op plekken waar je niet je anker mag uitwerpen, als daar tenminste het nieuwe spudpalenbord is geplaatst.

Onduidelijk is ook de regel dat boten die beroepsmatig andere boten slepen, moeten voldoen aan ‘aanvullende eisen’. Voor veel jachthavens, zeilscholen of bootverhuurders die dagelijks bootjes achter hun havenbootje slepen betekent dit dat hun ‘sleepbootje’ ineens aan eisen van de Binnenvaartwet moet voldoen.

Daar staan voorschriften in over minimale vrijboordhoogte en een minimale gangboordbreedte. Niet zo gek dus, dat veel watersportbedrijven zich daar zorgen over maken. Maar ook hier wordt de soep niet zo heet gegeten.

Het Ministerie schrijft: “Naar aanleiding van de klachten over de strikte toepassing van de certificaatplicht onderzoekt het Ministerie momenteel of het haalbaar en wenselijk is de certificaatplicht voor kleine sleepboten te versoepelen.”

Wellicht kan het Ministerie nieuwe regels beter eerst breed laten toetsen voordat ze deze oplegt en vervolgens weer moet versoepelen.