Nieuws/Binnenland
1266105
Binnenland

D66 houdt vast aan ’sleepwet’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken

Op het partijcongres in Leeuwarden heeft D66 besloten geen campagne te voeren tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV). De ’sleepwet’ is onder D66’ers omstreden, met name vanwege privacy van burgers die geschonden zou kunnen worden als de overheid via de kabel breed aftapt.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken

Het congres is echter overtuigd dat de eigen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) goed met de WIV zal omgaan. Ook de D66-fractie wil niet dat de wet van tafel gaat. Kamerlid Verhoeven riep zijn partijgenoten op om vooral niet over de ’aftapwet’ te spreken, omdat daarmee ’het frame van de ander’ zou worden overgenomen.

Tegenstanders waren verbolgen over de draai van de fractie, want in februari stemde die nog tegen de wet. „We zijn eerst tegen, nu zitten we op het pluche en is alles weer goed”, verklaarde een boos D66-lid.

Ook is er besloten dat de D66-fractie zich gaat inzetten voor correctieve referenda, ook al heeft de partij in de formatie de handen afgetrokken van het raadgevend referendum. Dat referendum gold lang juist als opmaat naar de invoering van een correctief referendum. De fractie mag de pogingen niet staken om alsnog een correctief referendum ingevoerd te krijgen, vindt het congres. In de partijtop valt echter al te horen dat er nier veel haast zal worden gemaakt met deze wens.

Klimaat

D66 wil verder dat er in een volgend kabinet een aparte minister voor Klimaatzaken komt. Nu is die post nog gedeeld met het ministerschap van Economische Zaken.

Het congres wil daarnaast dat de Tweede Kamerfractie van D66 zich actief zal inzetten voor een humaner vluchtelingenbeleid.