Nieuws/Binnenland
1271551
Binnenland

Meldpunt voor misstanden kinderopvang

Den Haag - Er moet een duidelijker meldpunt komen voor misstanden in de kinderopvang. De Tweede Kamer vindt het onacceptabel dat medewerkers en ouders nu niet goed weten waar ze terechtkunnen.

Voor de zomer bleek dat bij kinderdagverblijf 24/7 Kids in Amsterdam ongekwalificeerd personeel was aangesteld en er te veel kinderen werden opgevangen, waardoor ze grote gedeelten van de dag buiten moesten doorbrengen. Toch werd er lange tijd door niemand melding van gemaakt.

„Het lijkt erop dat medewerkers en ouders niet goed wisten waar ze terechtkonden met hun informatie”, zegt PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. „Bij de GGD? Bij Meld Misdaad Anoniem? De onderwijsinspectie? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen daar uiteindelijk de dupe van worden.”

Dát er een duidelijk meldpunt moet zijn, staat voor haar daarom buiten kijf. „Het maakt me niet uit of minister Asscher (Sociale Zaken) een bestaand meldpunt goed optuigt of een nieuwe creëert. Het gaat erom dat mensen weten waar ze heen kunnen.”

Ook VVD-Kamerlid Bas van ’t Wout noemt het ‘heel merkwaardig’ dat niemand melding maakte van de schrijnende situatie bij 24/7 Kids. „We moeten er echt voor zorgen dat iedereen weet waar dat anoniem en veilig kan.”

Het CDA denkt dat bovendien de ’alertheid’ vergroot kan worden, als er meer informatie over de kwaliteit van verblijven openbaar gemaakt wordt. Nu hebben alleen toezichthouders en gemeenten inzicht in de zogenoemde risicoprofielen.

Minister Asscher (Sociale Zaken) liet echter in een brief weten daar niets in te zien, omdat het ‘een vertekend beeld’ kan geven. „Het risicoprofiel is gebaseerd op een inschatting van de risico’s en niet op in de praktijk geconstateerde feiten”, aldus Asscher.

In plaats daarvan wil de bewindsman samen met de toezichthouder een kwaliteitsoordeel ontwikkelen dat wel openbaar wordt. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de kinderopvang.