Nieuws
1272527
Nieuws

Grond Amsterdam fors duurder

De gemeente Amsterdam wil nog dit jaar de grondprijzen fors verhogen. Met dat plan kunnen nog voor Kerstmis de grondprijzen van de ene op de andere dag veertig tot tachtig procent hoger worden. Een voorstel daartoe wordt volgende week besproken in de gemeenteraad, nadat het voor de zomer op verzoek van de gemeenteraad was uitgesteld.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de prijzen vast van grond onder bestaande woningen op erfpacht. Dit jaar is de voorgestelde stijging wel heel erg hoog.

Erfpacht

De aangekondigde prijsverhoging komt op een pikant moment. De gemeenteraad heeft in 2012 uitgesproken dat het voortdurende systeem, waarbij de gemeente elke vijftig jaar opnieuw de grondwaarde in rekening brengt, op de schop moet.

Eerder dit jaar werd het systeem van voortdurende erfpacht voor nieuwbouwprojecten afgeschaft. Dit najaar, mogelijk volgende maand al, wordt bekend onder welke voorwaarden eigenaren van een koopwoning kunnen overstappen op het nieuwe erfpachtstelsel. De grote vraag is nog in hoeverre het overstappen zal leiden tot lagere kosten voor erfpachters.

Lees het hele verhaal in De Telegraaf