Nieuws
1273212
Nieuws

Dijsselbloem: ’Stevige basis’

Den Haag - Nederland heeft weer een „stevige basis waarop we kunnen bouwen”. Dat constateert minister Dijsselbloem (Financiën), die ziet dat het land de crisis achter zich heeft gelaten en er „een stuk beter” voor staat.

De bezuinigingen en hervormingen van de afgelopen jaren hebben Nederland goed uit de crisis geholpen, volgens de PvdA-bewindsman. „Het is dankzij deze aanpak dat Nederland er veel beter voorstaat dan wanneer wij het met de Franse slag hadden gedaan”, sneerde de minister naar Parijs waar hervormingen telkens op de lange baan worden geschoven.

Minister Dijsselbloem zei dat dinsdag toen hij de Miljoenennota en de begrotingen aan de Tweede Kamer overhandigde. Traditioneel worden die stukken op Prinsjesdag in ’het koffertje’ gepresenteerd.

Hilariteit

In de Kamer zorgde zijn speech op ’de derde dinsdag van september’ voor enige hilariteit. Dijsselbloem sprak per abuis over de ’uit de kloten gegroeide banksector’.

Dijsselbloem is positief over de toekomst, maar benadrukt dat nog niet iedereen kan merken dat het al beter gaat. „De schade van de crisis is voor veel mensen nog niet ingelopen.”

De minister kon in de Kamer een onvervalst PvdA-geluid laten horen. Hij benadrukte dat het kabinet ervoor heeft gezorgd dat ouderen en minima („die niet vanzelf profiteren van het economisch herstel”) nu een plus zagen. ’Eerlijk delen’ noemde hij „een van de belangrijkste pijlers van het kabinet”. „Nederland is het land met de kleinste inkomensverschillen, dat gaat niet vanzelf”, benadrukte hij de rol van de rode politiek.

Dijsselbloem ziet ondanks de vele kansen ook risico’s. De Brexit kan een gevaar zijn voor het herstel, volgens hem. Maar bovenal ziet de bewindsman het zonnig in: „De economie groeit weer gestaag, de overheidsfinanciën zijn gezonder en bedrijven tonen weer vertrouwen in de toekomst.”

De aanbieding van het stuk is omgeven met meer tradities dan het koffertje alleen. De minister zegt altijd: „Meneer/mevrouw de voorzitter! Ik heb de eer, daartoe gemachtigd door de koning, u de ontwerpbegroting voor het jaar … te mogen aanbieden.”