Nieuws
1273235
Nieuws

Koning looft Nederlandse volk in Troonrede

'Land staat er beduidend beter voor'

DEN HAAG - Nederland staat er volgens koning Willem-Alexander beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat heeft hij dinsdag uitgesproken in de troonrede. Volgens de koning doet Nederland weer mee in de kopgroep van Europa.

Waar het kabinet vooral zichzelf prijst over de goede economische positie van Nederland, lag in de Troonrede vooral de nadruk op het volk. „Het is een collectieve prestatie”, benadrukte de koning. „Daarbij is veel gevraagd van iedereen.” Uit de eerder uitgelekte miljoenennota blijkt dat het kabinet vooral zichzelf op de borst klopt voor het verkleinen van het begrotingstekort en de economische groei.

Verenigd

„Politieke tegenstellingen werden overbrugd en verschillende maatschappelijke belangen zijn met elkaar verenigd. Nog niet eerder waren zoveel grote hervormingen tegelijk in gang gezet. Vaak met de steun van oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties.”

Crisis voorbij

De koning sprak uit dat de financiële crisis achter ons ligt. Hij herinnerde eraan dat verworvenheden enkele jaren geleden onder druk stonden. Hij noemde de krimpende economie, het stijgende begrotingstekort en de toenemende werkloosheid. Daarbij daalden de huizenprijzen, dreigde de AOW onbetaalbaar te worden en stegen de zorgkosten rap.

,,Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen'', aldus de vorst.

Onbehagen

Maar hij sprak ook begrip uit voor de zorgen van burgers die door internationale gebeurtenissen zoals terrorisme en de vluchtelingenstroom ontstaan. ,,Onrust en onbehagen zijn kenmerken van deze tijd." Het is volgens hem ,,begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten aan het vertrouwde en bekende''. De koning noemt die onrust ,,logisch”. ,,We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan.”

Vrijheid van meningstuiting

Mensen die in Nederland willen wonen, moeten bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren, aldus de koning. ,,Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven'', zei de koning. ,,Aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.''

Nederland is een sterk land in een instabiele wereld, meent de koning. ,,In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid.”

Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, benadrukt Willem-Alexander. ,,In de laatste jaren zijn gezamenlijk resultaten bereikt die maken dat wij met vertrouwen vooruit mogen kijken.”

Lees de complete tekst van de Troonrede hier terug.

Na een korte rit door het centrum van Den Haag kwam de Glazen Koets met de koning en koningin Máxima aan op het Binnenhof.

De toespraak werd gehouden tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Behalve parlementariërs waren ook alle ministers en staatssecretarissen aanwezig. In de Ridderzaal zaten ook veel ambassadeurs. In de troonrede maakt het kabinet traditiegetrouw de belangrijkste plannen voor het komend jaar bekend. Veel van die plannen zijn de afgelopen weken al uitgelekt. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al.

Het koningspaar ging na de Troonrede terug naar Paleis Noordeinde. Vervolgens verschenen Willem-Alexander en Máxima op het balkon van het paleis voor de jaarlijkse balkonscène.