1273941
Binnenland

Artsenfederatie sust discussie over blik in patiëntendossier

Den Haag - Ondanks stevige kritiek vanuit de medische wereld, steunen artsen- en patiëntenfederaties het kabinetsvoorstel om inzage van zorgverzekeraars in patiëntendossiers vaker mogelijk te maken voor fraudeonderzoek.

Nadat de Tweede Kamer deze week groen licht af voor het plan van minister Schippers (Volksgezondheid) gingen alarmerende berichten van dokters en patiënten over het internet omdat het medisch beroepsgeheim zou zijn afgeschaft. Niet begrepen wordt waarom de Tweede Kamer fraudebestrijding boven de privacy van patiënten stelt.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) sust nu de discussie en wijst erop dat dit bij verreweg de meeste polissen al tijdens de ziekenfondstijd mogelijk was en dat het grasduinen in de patiëntgegevens ten behoeve van verzekeraars met tal van waarborgen is omkleed.

Zorgverzekeraars checken patiëntendossiers ongeveer 2500 patiëntendossiers op onregelmatige declaraties. In totaal hebben die een totale waarde van €1 miljard. Per jaar werd hiermee in de laatste jaren voor ongeveer €11 miljoen per jaar aan fraude ontdekt.

Meer polishouders

De nieuwe wet van minister Schippers regelt dat zorgverzekeraars in uiterste gevallen hun eigen medisch specialisten, die gebonden zijn aan beroepsgeheim en tuchtrechtelijk hoofdelijk aansprakelijk daarvoor zijn, in patiëntendossiers mogen laten kijken als ze fraude vermoeden. Dat kon al bij de meeste polissen.

De wet wordt nu aangepast voor het kleine aantal gevallen waarbij het nog niet mogelijk was: restitutiepolissen (met vrije artsenkeuze) waarbij verzekeraars geen contract hebben met zorgaanbieders, een kleine groep medici waar weinig zicht op is vanuit verzekeraars.

Niet het hele dossier

Zorgverzekeraars Nederland benadrukt dat niet direct in het dossier gekeken kan worden. „De verzekeraar moet de behandelend arts vragen om alleen de informatie die nodig is, bijvoorbeeld een aantal behandelingen bij de psycholoog, door te geven. De rest van het dossier blijft dus dicht”, zegt een woordvoerder.

Buiten de vraag of inzage mogelijk moet zijn, werd er in de Kamer ook gediscussieerd over wanneer de patiënt te weten komt dat naar zijn medisch dossier gekeken is. Tot voor kort kreeg de patiënt dit niet te weten. Nu moeten zorgverzekeraars binnen drie maanden patiënten op de hoogte brengen.

’Toestemming vragen’

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat patiënten vooraf om toestemming gevraagd moeten worden. „Zij werken graag mee met fraudebestrijding. Zo moeilijk kan het niet zijn om vooraf de patiënt te bellen. Dat hoeft niet eens wettelijk geregeld te worden. Zorgverzekeraars kunnen dat ook uit zichzelf doen en zich zo profileren als een patiëntvriendelijk verzekeraar”, zegt directeur Dianda Veldman. Ook de Landelijke Huisartsenverenigingen (LHV) wil dat.

Informeren vooraf leidt volgens de zorgverzekeraars tot belemmering van het fraudeonderzoek. Patiënten kunnen namelijk onder een hoedje spelen met een arts. „Ook denken we dat we onterechte verdachtmaking tegengaan door achteraf in plaats van vooraf te melden dat we gegevens uit het patiëntendossier hebben opgevraagd. Dat zorgt tevens voor minder onrust, omdat we direct kunnen melden of er sprake was van fraude of niet.”

SP en D66 tegen

Minister Schippers (Volksgezondheid) benadrukte in de Kamer nog dat patiëntgegevens pas bestudeerd mogen worden als de fraude via geen enkele andere weg opgespoord kan worden. Een ruime Kamermeerderheid van onder meer VVD, PvdA, PVV en CDA nam het voorstel aan en vindt dat de wet een juiste balans is tussen fraudebestrijding en het bewaken van de privacy van patiënten. SP en D66 vinden van niet. Volgens hen is het medisch beroepsgeheim in het geding en kan zorgfraude ook op andere manieren worden opgespoord. De wet moet nog wel door de Eerste Kamer.