Nieuws
1274391
Nieuws

Kans op pensioenkorting bij ABP groeit

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs omhoog.

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs omhoog.

AMSTERDAM - De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand licht verbeterd, maar blijft penibel. De kans dat de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is daardoor verder toegenomen, aldus het fonds.

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs omhoog.

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs omhoog.

De dekkingsgraad van het ABP bedroeg eind augustus 90,6 procent, tegen 89,9 procent een maand eerder. Daarmee schommelt de graadmeter voor de mogelijkheden van het fonds om aan zijn toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen rond de kritische grens van circa 90 procent.

Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de gemiddelde dekkingsgraad in de voorgaande twaalf maanden bepaald of pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Dat gemiddelde, de zogeheten beleidsdekkingsgraad, zakte in augustus naar 92,9 procent.