Nieuws/Binnenland
1276261947
Binnenland

Nieuwe wet kan partij verbieden die democratie ondermijnt

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad.

DEN HAAG - Het kabinet heeft een nieuwe wet gepubliceerd waarmee politieke partijen verboden kunnen worden als ze de democratische rechtsstaat ondermijnen of de rechtsstaat zelfs willen afschaffen. Als de wet wordt aangenomen, betekent dat dat de rechter een verbod „als laatste redmiddel kan opleggen als partijen de democratie kapot willen maken”, zegt verantwoordelijk minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het is al mogelijk om een politieke partij te verbieden, maar op andere gronden dan in het nieuwe wetsvoorstel. Het kan nu alleen als een partij een bedreiging is voor de openbare orde - net zoals geldt voor andere organisaties, zoals motorclubs. De nieuwe Wet op de politieke partijen, zoals het wetsvoorstel officieel heet, is veel specifieker.

Minister Bruins Slot zegt dat ze partijen „van cruciaal belang” vindt. „De partijen die met onze stem ook ons vertrouwen krijgen, mogen tegelijkertijd nooit onze democratie in gevaar brengen.” Idealiter moet de mogelijkheid om partijen te verbieden bij een grondwettelijk hof komen te liggen, hoewel dat in Nederland nog niet bestaat. In het huidige voorstel gaat de Hoge Raad erover.

Geweld

Als het aan het kabinet ligt, mag de rechter straks partijen verbieden als ze geweld prediken en geweld gebruiken om de democratie te ontmantelen of grondrechten te schenden. De regels zijn streng, zoals ook in verschillende adviezen was aangeraden. Uiteindelijk kan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toetsen of de betreffende partij wel verboden had mogen worden.

In de nieuwe wet is meer geregeld dan alleen het partijverbod. Zo staan er ook strengere regels in voor de transparantie van partijen, bijvoorbeeld op het gebied van hun financiën en interne organisatie. Daarnaast krijgen politieke partijen die actief zijn in gemeenten, waterschappen en provincies extra geld: ruim 25 miljoen euro in een periode van drie jaar. „Dit maakt partijen minder afhankelijk van giften”, aldus de minister. Een nieuw op te richten Autoriteit Wet op de politieke partijen moet toezicht houden.

Deze wet vloeit voor een belangrijk deel voort uit werk van een commissie onder leiding van Johan Remkes. Die bracht in 2018 advies uit. Het voorstel is nu in consultatie. Dat wil zeggen dat iedereen, zowel deskundigen als burgers, tot 22 maart op de wet mag reageren. Pas later wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer.