Nieuws
1277258
Nieuws

Hulp voor arme ouders 'bol-kind'

DEN HAAG - Ouders met een laag inkomen en een minderjarig kind op een beroepsopleidende leerweg (bol) kunnen financiële hulp krijgen. Dat staat in een brief van onderwijsminister Jet Bussemaker aan de mbo-scholen.

Mbo-scholen mogen de schoolkosten van echt arme ouders voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de leerlingen te geven. Eén en ander kan ook met terugwerkende kracht.

Bussemaker heeft voor dit jaar een potje van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leermiddelen voor deze groep.