Nieuws
1277319
Nieuws

Rekenkamer organiseert Hackathon

DEN HAAG - Een Hackathon voor overheidsfinanciën. Dat gaat 9 september voor het eerst gebeuren op initiatief van de Algemene Rekenkamer. Programmeurs kunnen bij de Accountability Hack apps maken met open data over de financiën om zo de Nederlandse overheid transparanter te maken.

De Rekenkamer werkt samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Infrastructuur en Milieu, maar ook met het CBS en de Open State Foundation. Speciaal voor de dag stelt het ministerie van Financiën een dataset beschikbaar over de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording. Het doel is om steeds meer gegevens als open data beschikbaar te stellen. Het kabinet wil over 5 jaar alle financiële data openbaar maken.