Nieuws

‘Nabestaanden kunnen uitvaart niet betalen’

Robert Hoetink

Uitvaartverzekeraar Monuta vindt dat uitvaartadviezen betaalbaar gemaakt moeten worden voor mensen met een kleine beurs.

Robert Hoetink

‘Deze kwetsbare groep is gebaat bij het inwinnen van onafhankelijk advies, onder meer over de onvermijdelijke uitvaartkosten’, schrijft Monuta in een blog. De verzekeraar zegt dat dit sinds het provisieverbod een stuk lastiger is geworden. ‘Niet iedereen kan eenmalig een bedrag van 116 euro –het bedrag dat een financieel adviseur gemiddeld berekent voor een uitvaartadvies- op tafel leggen.’

Monuta wil dat overheid, verzekeraars en belangenorganisaties in gesprek gaan om de uitvaartadviezen betaalbaar te maken voor de minderbedeelden.

In het blog verwijst de uitvaartverzekeraar naar onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede waaruit blijkt dat het aantal gemeentelijke uitvaarten met 15% is toegenomen, een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen vijf jaar.

Hoewel de hogeschool geen onderzoek heeft gedaan naar een verklaring voor de toename, ligt deze volgens Monuta voor de hand: ‘Steeds vaker kunnen nabestaanden gewoonweg niet betalen voor de uitvaart. Een op drie huishoudens heeft eem financiële buffer van minder 2500 euro, blijkt uit onderzoek van Nibud. Dat is de helft van het bedrag dat nodig is om een sobere crematie in kleine kring te kunnen betalen’.

Lees al het actuele nieuws over geld, hypotheek of pensioen op DFT Geld