Nieuws/Binnenland
1281203
Binnenland

PvdA: Nivelleren opnieuw een feest

Den Haag - Nivelleren met een hoofdletter N. Dat is wat de PvdA wil doen na de verkiezingen. Lagere en middeninkomens moeten meer koopkracht krijgen, staat in het vandaag gepresenteerde partijprogramma. Dit in tegenstelling tot hogere inkomens.

De sociaaldemocraten willen mensen met de kleinste beurzen gaan spekken met geld dat binnenkomt door een hogere bankenbelasting, een strengere aanpak van belastingontduiking en vergroenende maatregelen, zoals een hogere aardgastaks.

Eerder lekte al uit dat de PvdA daarnaast de inkomstenbelasting in alle schijven omhoog wil, zodat het eigen risico in de zorg kan worden geschrapt. Ook dat is een nivellerende maatregel.

Bekende thema’s

In hun verkiezingsprogramma met de naam ’Een verbonden samenleving’ richten de sociaaldemocraten zich op bekende thema’s. Zo moet Nederland ’eerlijker delen’, ’meer solidair worden’ en ’verschillen in achtergrond overbruggen’, valt er te lezen.

Toch lijkt de partij een aantal punten van de huidige coalitiepartner VVD te hebben afgekeken. Zo wil de PvdA strenger worden voor mensen die weigeren aan de samenleving mee te doen en de boel verpesten.

Risicojongeren moeten bijvoorbeeld worden begeleid naar werk of een opleiding, maar wie niet meewerkt, kan tijdelijk zijn uitkering verliezen, staat in het PvdA-verkiezingsprogramma. Ook moet het toezicht op mensen met een taakstraf worden verbeterd. Wie hem niet uitvoert, moet alsnog de bak in. En wie homo’s, lesbiennes of transgenders pest, moet door de burgemeester makkelijker uit huis kunnen worden geplaatst of een gebiedsverbod kunnen krijgen.

Een opmerkelijk punt is dat de PvdA wil dat burgers meer zeggenschap krijgen over wat de politie in hun gemeente doet. Dit houdt in dat elke buurt de mogelijkheid krijgt om een deel van de politie-uren naar eigen inzicht in te zetten. Ook zet de partij wederom in op rekeningrijden.

Bankenbelasting

Als het om de financiën gaat, wil de PvdA de bankenbelasting verhogen naar een miljard. Ook mogen ze niet meer zoveel lenen als voorheen: maximaal tien procent van het kapitaal. De partij wil verder dat de Nederlandse Staat meer zeggenschap krijgt over internationale overnames of fusies waarvan Nederlandse bedrijven de dupe kunnen worden. Als daarbij ’een vitaal publieksbelang’ in het geding is, moet de staat zoiets tegen kunnen houden, stelt de partij. Bedrijven moeten daarnaast gaan publiceren wat de top verdient en hoe groot de kloof is tussen de werknemers die het minst verdienen.

Het begrotingstekort in de hand houden, is wat de PvdA betreft niet heilig. Pas aan het eind van de nieuwe kabinetsperiode moet de balans worden opgemaakt. Het tekort mag oplopen bij economische tegenslag of in het geval van ’onvoorziene omstandigheden’, een tamelijk vaag begrip.

Vakbonden en werkgevers moeten een nieuw, langdurig akkoord sluiten waarin afspraken over hogere lonen worden opgenomen. De PvdA gaat daar weliswaar niet over, maar uit de wens wel in het verkiezingsprogramma. De partij wil zich eveneens hard maken voor 100.000 nieuwe banen op het minimumloon of net daarboven. Het gaat om conciërges op scholen of toezicht op de tram en bus. Daarmee lijkt de PvdA weer een soort van Melkertbanen in het leven te roepen. Meer overheidsgeld moet worden vrijgemaakt om ouderen aan te nemen.

Vergroenen

Het belastingstelsel moet worden vergroend, vinden de sociaaldemocraten. Vervuilers moeten gaan betalen. Zo stijgt de taks op aardgas en daalt die voor elektriciteit. Er hoeft niet meteen een streep door alle kolencentrales. Wel moet er ’zo snel mogelijk afscheid van worden genomen’.

Als het om integratie gaat, zien we het aloude PvdA-gezicht. De partij is bijvoorbeeld nog steeds een warm voorstander van gemengde wijken en scholen. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie krijgen, staat in het programma. Taalcursussen moeten beter worden afgestemd op het niveau van de deelnemer. De Staat moet dat weer deels gaan betalen.

De PvdA wil als vanouds meer rechten voor asielkinderen. Hun rechten moeten beter in de Vreemdelingenwet worden geborgd, zodat ze moeilijker uitgezet kunnen worden.

De vraag is of alle kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA het vandaag gepresenteerde programma wel pruimen. Het dissidente Kamerlid Monasch, die ook in de race is, heeft al aangegeven nog te willen strepen in het stuk, mocht hij het worden. De lijsttrekker wordt begin december bekendgemaakt. PvdA-leden moeten dat begin januari nog bekrachtigen op een verkiezingscongres. De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart volgend jaar.