Nieuws/Binnenland
1282501
Binnenland

Brandstichter sneller in het vizier

Ongeveer 85% van de circa 20.000 buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting.

Ongeveer 85% van de circa 20.000 buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting.

Utrecht - Brandstichters kunnen sneller en beter worden opgespoord. Door hen onder te verdelen in verschillende risicogroepen kan er gerichter worden gezocht waarmee de pakkans aanzienlijk wordt vergroot.

Ongeveer 85% van de circa 20.000 buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting.

Ongeveer 85% van de circa 20.000 buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting.

Op dit moment wordt ongeveer 85% van de circa 20.000 buiten- en 20% van de 16.000 binnenbranden veroorzaakt door brandstichting. Slechts een vijfde van deze misdrijven wordt opgelost.

,,Dat komt omdat er zo weinig bekend is over de achtergrond van deze delicten. Vandaar dat ik mijn onderzoek juist hierop heb gericht”, zegt mr. drs. Lydia Dalhuisen, die woensdag aan de Universiteit Utrecht promoveert.

,,Brandstichting heeft enorm veel impact op de samenleving, door ernstige gevolgen als slachtoffers en grote financiële schade. Toch is er verbazend weinig over dit onderwerp in ons land onderzocht, terwijl kennis over specifieke brandstichters juist kan bijdragen aan de opsporing en behandeling van de daders en dus aan de afname van brandstichting”, meent Dalhuisen. Ze heeft vijf duidelijke profielen van brandstichters weten te signaleren, waardoor de politie straks sneller en beter naar verdachten kan speuren en het net zich sneller sluit rond de dader.

Dalhuisen onderzocht daarvoor 100 veroordeelde brandstichters en 600 brandgerelateerde dossiers van het Pieter Baan Centrum. ,,Na het doorspitten was duidelijk dat er vijf groepen te onderscheiden zijn met elk hun eigen kenmerken. De grootste groep (45%) betreft vandalen, vaak jonge jongens die in groepjes herrie schoppen en vuilnisbakken en coniferen in de fik steken. Een kwart bestaat uit gestoorde brandstichters, die handelen vanuit psychische problematiek.”

Een kleiner deel zijn de relationele brandstichters. ,,Dat zijn lieden die bijvoorbeeld ontslagen zijn en wraak willen nemen op hun baas. Een even grote groep (11%) rekenen we tot de opportunisten die onder andere de verzekering willen oplichten”, weet de promovenda.

Tot slot duidt ze zogenaamde ’zuchtige brandstichters’. ,,Dat zijn mensen voor wie vuur een bijzondere aantrekkingskracht heeft. Dat zijn niet zoals vaak gedacht wordt pyromanen, want door de strenge eisen aan die diagnose die kennen we die bijna niet in ons land. Wél mensen die vaker brand stichten, maar dat is heel iets anders”, aldus de expert, die zegt dat politie en brandweer, maar ook de forensische GGZ, met de nieuwe kennis een slag kunnen slaan omdat concreter gezocht kan worden naar daders.

De Nationale Politie is benieuwd naar de inhoud van het proefschrift. ,,We hebben contact met de onderzoeker en zullen haar bevindingen met aandacht lezen. We vinden het in ieder geval een goede zaak dat een dergelijk zorgvuldig onderzoek is gedaan’’, aldus woordvoerder Leon Veldt.