Nieuws
1282676
Nieuws

EU-controleurs niet tevreden over 'Brussel'

LUXEMBURG - De Europese Commissie heeft minder last van 'tunnelvisie' dan een tiental jaar geleden, maar wijkt nog steeds af van de regels voor goed bestuur van internationale organen en de overheid. Dat zegt de Europese Rekenkamer in het rapport 'Governance bij de Europese Commissie - goede praktijken?' dat dinsdag in Luxemburg is gepresenteerd.

De EU-controleurs onderzochten hoe het dagelijks bestuur van de EU zijn financiën beheert en controleert. "Het bestuur is functioneel, maar moet geactualiseerd worden", concludeert Lazaros Lazarou van de Rekenkamer. "De commissie zou een rolmodel moeten zijn."

Brussel moet meer doen om belangrijke risico's te beheersen, zoals steekproeven nemen bij financieel riskante programma's. Ook raden de rekenmeesters de commissie aan de berekening van foutpercentages te verbeteren en de publicatie van haar jaarrekening te vervroegen.

De Europese Commissie ligt momenteel onder vuur vanwege vermeende belangenverstrengelingen van (oud-)commissarissen met het bedrijfsleven. Het Europees Parlement wil dat ze haar gedragscodes verscherpt.