Nieuws/Binnenland
1283351
Binnenland

CU investeert in student, soldaat en statushouder

Partijleider Gert-Jan Segers: „Verkiezingen gaan over twee dingen: Het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid”

Partijleider Gert-Jan Segers: „Verkiezingen gaan over twee dingen: Het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid”

Den Haag - Nederland zit in een identiteitscrisis, constateert de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma. Hoe daaruit te komen is volgens de partij vooral aan mensen zelf. De overheid kan daar slechts beperkt aan bijdragen. CU wil dat doen door onder meer te investeren in student, soldaat en statushouder.

Partijleider Gert-Jan Segers: „Verkiezingen gaan over twee dingen: Het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid”

Partijleider Gert-Jan Segers: „Verkiezingen gaan over twee dingen: Het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid”

Bij de presentatie van de CU-voorstellen liet partijleider Gert-Jan Segers weten dat de verkiezingen straks in maart wat hem betreft over slechts twee dingen gaan. „Het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid. De vrijheid om te geloven, de vrijheid van onderwijs en de keuzevrijheid voor gezinnen.”

De partij wil het liefst het leenstelsel voor studenten terugdraaien en de basisbeurs opnieuw in te voeren. In totaal wil de partij een miljard euro terugsluizen naar onderwijs.

Defensie moet er twee miljard euro bij krijgen en ook moet er geld naar statushouders zodat zij beter integreren in de Nederlandse samenleving. De ChristenUnie wil voor hen een verplicht tweejarig fulltime leer-werktraject met taal, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk. In die tijd krijgen zij geen uitkering of toeslagen, maar onderdak, zorg en onderwijs en zo nodig leefgeld.

Bekende CU-stokpaardjes worden eveneens bereden. Zo wil de christelijke partij dat ook gezinnen met kinderen flink worden gespekt. Gepleit wordt in het verkiezingsprogramma voor een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, evenals een uitbreiding van bevallings-, ouderschaps- en zorgverlof. Daar moet alweer een miljard naartoe.

Een opmerkelijk punt is dat Segers en de zijnen relatietherapie opgenomen willen hebben in het basispakket van de zorgverzekering. Dat zou het aantal scheidingen kunnen terugdringen. Ook wil de partij het belastingstelsel drastisch aanpassen door van drie naar twee schijven te gaan. Eenverdieners, starters en gezinnen gaan er daardoor op vooruit, stelt Segers.

Hoe de partij deze miljardeninvesteringen wil gaan betalen, staat niet in het programma. Dat volgt, net als bij veel andere partijen, later.