Nieuws/Binnenland

Patiëntenzorg verbeteren dankzij donateurs

1 / 3

TMG Natives

Hoe ontstaat trombose, waar bestaan stolsels precies uit en wie heeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van de aandoening? Het zijn allemaal vragen waarmee wetenschappers zich achter de schermen bezighouden. Dankzij subsidie van de Trombosestichting kunnen zij hun werk doen, zodat de patiëntenzorg kan worden verbeterd.

1 / 3

TMG Natives

Kans op trombose berekenen

Prof.dr. Suzanne Cannegieter werkt op de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en onderzoekt welke patiënten een verhoogd risico hebben op trombose.

“Iedereen die een verhoogd risico heeft op trombose bloedverdunners geven om dit te voorkomen: het zou natuurlijk ideaal zijn als het zo simpel werkt. Maar zulke antistollingsmiddelen verhogen het risico op bloedingen in het lichaam. Met een flinke blauwe plek of een bloedneus kun je nog wel leven, maar het kan erger. Een hersenbloeding bijvoorbeeld, of een bloeding waarvoor een bloedtransfusie nodig is. Omdat je mensen niet te veel aan deze risico’s wil blootstellen, ben ik gaan onderzoeken of er een manier is om per individu te voorspellen wie een verhoogd risico heeft op trombose. Een voorbeeld: van de mensen die een been in het gips hebben, krijgt gemiddeld twee procent trombose. Maar wat je wilt weten, is voor wie het risico bijvoorbeeld twintig procent is en voor wie slechts 0,1 procent.

In de afgelopen jaren heb ik al veel onderzoek gedaan naar risicofactoren, zoals geslacht, gewicht, leeftijd, erfelijkheid en pilgebruik. Met die opgebouwde kennis wil ik nu, met behulp van statistische modellen, per persoon de kans op trombose berekenen. Die modellen test ik op twee verschillende groepen, namelijk patiënten met een gips en mensen die een kijkoperatie in de knie hebben gehad. Kloppen de bevindingen of moet er nog iets worden aangepast? De subsidie van de Trombosestichting is essentieel om deze laatste stappen te zetten voordat we het model kunnen toepassen, zodat patiënten er baat bij hebben.”

Medicijn tegen immunotrombose

Dr. Gerry Nicolaes werkt als biochemicus bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daar doet hij onderzoek naar de onderliggende mechanismen van immunotrombose en naar medicatie om immunotrombose te voorkomen.

“Immunotrombose is een vorm van trombose die nog niet zo heel lang geleden is erkend, waarbij bepaalde signaalmoleculen een rol spelen. Zo’n signaal kan ontstaan tijdens een normale afweerreactie op een infectie, maar ook wanneer er schade aan het weefsel is, door bijvoorbeeld een hartinfarct, trauma of kanker. Dat signaal zorgt ervoor dat het immuunsysteem een bacterie snel opruimt. Maar bij bijvoorbeeld weefselschade activeert ditzelfde signaal ook gezonde cellen. Daardoor bestaat de kans dat zich een bloedstolsel vormt. We willen voorkomen dat er trombose ontstaat. Eerder is een medicijn voor mensen met bloedvergiftiging op de markt gebracht dat die signaalmoleculen kon inactiveren en dat weliswaar voor minder stolling zorgde, maar onvoldoende werkzaam was en bloedingen veroorzaakte. Daarom is het weer van de markt gehaald. Wij onderzoeken nu hoe we dat medicijn zo kunnen veranderen dat het wel het signaal vermindert, maar niet voor bloedingen zorgt. We bekijken eerst via computersimulaties hoe we het medicijn kunnen aanpassen, daarna gaan we het maken. Onderzoek is heel duur; je moet niet alleen de mensen kunnen betalen, maar je hebt ook spullen nodig om het werk in het laboratorium te kunnen doen. Met de subsidie van de Trombosestichting kunnen we processen versnellen. We hopen het oude medicijn - aangepast - een nieuwe kans te kunnen geven.”

Twee vliegen in één klap

Dr. Moniek de Maat en dr. Heleen van Beusekom werken op respectievelijk de afdelingen Hematologie en Cardiologie van het Erasmus MC. Zij onderzoeken stolsels met als doel patiënten de beste kans op herstel te kunnen geven na een hartinfarct.

“Het eerste wat je doet bij een patiënt met trombose in een slagader, bijvoorbeeld een hartinfarct, is zorgen dat de bloedstroom weer op gang komt. Daarna moet de arts handvatten krijgen om te begrijpen wat er is gebeurd en te weten hoe hij de patiënt het beste en snelste kan behandelen. Elk stolsel is anders, zelfs een nieuw stolsel bij dezelfde patiënt, en het bevat veel informatie. Je kunt veel te weten komen door te kijken naar de stugheid, lengte en soepelheid ervan. Dankzij de steun van de Trombosestichting konden we iemand in dienst nemen om stolsels te onderzoeken. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: we hebben straks niet alleen goed onderzoek gedaan, maar ook een arts opgeleid die veel kennis heeft. Wat we al hebben ontdekt, is dat beschadigde cellen een netwerk van DNA kunnen uitstoten en dat dit van invloed is op het beloop van het hartinfarct. Nu we weten dat dit proces een rol speelt, is het zaak dat we uitvinden wat de gevolgen hiervan zijn en hoe we het proces kunnen beïnvloeden. Het lichaam kan veel zelf, maar met een beetje hulp kan het nog beter en sneller herstellen. Elke dag zetten we kleine stapjes, maar het kost tijd voordat ons onderzoek naar de patiëntenzorg kan worden vertaald. Daarom zijn we de Trombosestichting en de donateurs ook zo dankbaar, want zonder hun financiële steun zouden we dit niet kunnen doen.”