Nieuws/Binnenland
1287171087
Binnenland

Rekenkamer: bestrijding fraude met publiek zorggeld werkt niet

DEN HAAG - De aanpak van zorgfraude in Nederland ’is vooral vergaderen’, zo oordeelt de Algemene Rekenkamer in een snoeihard rapport over de overheidsaanpak van fraude met publiek zorggeld. Van echte aanpak is nauwelijks sprake. Zelfs bij zeer sterke signalen van zorgfraude, komen fraudeurs er over het algemeen mee weg.

’De aanpak van zorgfraude is vooral vergaderen,’ zo vat de Rekenkamer de conclusies van het rapport samen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 14 zaken met sterke fraudesignalen in de wijkverpleging, de jeugdzorg en bij beschermd en begeleid wonen. Die sectoren zijn volgens fraudebestrijders het meest gevoelig voor misbruik.

Betrokken instanties wisselen veel informatie uit, maar zijn in de praktijk nauwelijks in staat om de fraude echt aan te pakken, concludeert de Rekenkamer. In een taskforce voor de bestrijding van misbruik komt het ministerie samen met instanties als het OM, de FIOD en de Belastingdienst. Maar ondanks - of misschien wel vanwege - de vele betrokkenen, neemt niemand de regie. Zelfs wanneer er wel wordt aangetoond dat er sprake is van fraude, dan „leidt dit er meestal niet toe dat de fraudeur stopt of zelfs maar aanmerkelijk wordt gehinderd”, aldus de Rekenkamer.

Minder meldingen

Ook is het zo dat het aantal gemelde signalen van fraude terugloopt, omdat de samenwerkende organisaties discussie voeren over welke informatie gedeeld mag worden. „Die organisaties wijzen ook vaak naar elkaar waardoor ze uiteindelijk veel signalen van fraude laten lopen”, stelt de Rekenkamer.

Een ander gevolg is dat er nauwelijks cijfers beschikbaar zijn over hoe vaak zorgfraude voorkomt. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als de rijksinspecties beschikken niet over die informatie, net als bij politie en justitie. „Evenmin is duidelijk hoeveel publiek geld zo afgeroomd wordt door frauduleuze zorgaanbieders”, aldus de Rekenkamer. Schattingen lopen op tot enkele miljarden euro’s per jaar.

Zorgverzekeraars zijn nog het actiefst in het aanpakken van zorgfraude, stelt de Rekenkamer. Verzekeraars en gemeenten zetten in een aantal gevallen de betalingen aan zorgondernemers stop, en vorderden het geld terug. Maar ook hun mogelijkheden zijn beperkt: kwaadwillende ondernemers kunnen hun activiteiten namelijk zonder consequentie voorzetten onder een andere naam of in een andere regio of sector.