Nieuws/Binnenland
1289378638
Binnenland

’IC-personeel moet meer werken bij tweede coronapiek’

Den Haag - Verpleegkundigen op de intensive cares (ic’s) die deeltijd werken, wordt gevraagd meer uren te gaan draaien. Dat is voorlopig de belangrijkste manier om het aantal ic-bedden structureel te kunnen verhogen naar 1.350, met de mogelijkheid om dat aantal tijdelijk te vergroten naar 1700. Daarvoor zijn immers duizenden verpleegkundigen extra nodig.

In ruil voor uitbreiding van hun contracturen moeten verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen over hun roosters en betere kinderopvang. Behalve benutting van het bestaande potentieel aan ic-handen, wordt er ook een beroep gedaan op afgezwaaide verpleegkundigen en personeel van andere afdelingen. Ook moet er meer ondersteunend personeel komen en minder ’administratieve last’.

Reguliere zorg

De vergroting van de capaciteit is nodig om een tweede golf aan coronabesmettingen te kunnen opvangen, zo stelt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in het Opschalingsplan covid-19. Doel is de capaciteit aan ziekenhuis- en ic-bedden voor coronapatiënten op peil te hebben zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere zorg.

Dat was immers bij de coronapandemie een groot probleem. Het aantal verwijzingen daalde met 75 procent, het aantal kankerdiagnoses halveerde. Het leidde tot grote achterstanden in de gewone zorg. „Dit ging gepaard met een potentieel verlies van levensjaren en kwaliteit van leven”, zo stelt het LNAZ.

Vacatures

Of het gaat lukken de ic-capaciteit op het gewenste peil te brengen voor een tweede golf, is zeer de vraag. „De grootste uitdaging blijft het vinden van voldoende ic-verpleegkundigen”, zo stelt het LNAZ. Onder deze gespecialiseerde verpleging is nu al een structureel tekort, met meer vacatures dan de opleidingen kunnen vullen. „Het is heel ambitieus om in het najaar 1350 ic-bedden structureel beschikbaar te hebben.”

Momenteel werkt een gemiddelde ic-verpleegkundige 0,78 procent van een voltijdsaanstelling. Als een vijfde van de verpleegkundigen z’n contracturen met 8 uur uitbreidt, zou er genoeg capaciteit zijn voor 1350 ic-bedden, zo becijferde het LNAZ.

Ambulances

Maar behalve het aantal ic-bedden moeten er ook 1.300 ’gewone’ ziekenhuisbedden bij, zo adviseert het LNAZ. Immers: „Bij een nieuwe golf zal de drukte per ziekenhuis toenemen.” Behalve het aantal verpleegkundigen zal ook het aantal mobiele intensive care units omhoog moeten van 7 naar 14, zullen er 25 ambulances special moeten worden ingericht voor ic-transport en moet er 1 helikopterteam bij voor ambulancevervoer over langere afstand.

Het is ’vanuit het perspectief van opleiden niet haalbaar om bij een tweede piek de reguliere zorg 100 procent te laten doorgaan’, zo concludeert het LNAZ. Het overeind houden van 80 procent van de normale zorg bij een tweede coronagolf is volgens het netwerk wel haalbaar. Het LNAZ verwacht dat de reguliere zorgvraag bij een tweede golf met 20 procent zal dalen, onder meer door terughoudendheid bij patiënten. De vrijkomende capaciteit kunnen de zorginstellingen inzetten voor coronazorg.

Duitsland

Voor het opvangen van een tweede golf zal Nederland opnieuw kunnen rekenen op de hulp van Duitsland om Nederlandse coronapatiënten te verplegen op de intensive cares. Alleen al in de deelstaat Nordrijn-Westfalen zijn 300 ziekenhuizen bereid Nederlandse patiënten op te vangen.