Nieuws/Binnenland
1290045
Binnenland

Nog steeds te weinig wijkagenten

Den Haag - Er is nog steeds een groot tekort aan wijkagenten. Hoewel het kabinet keer op keer zei het aantal op peil te zullen brengen, zijn er nog steeds 329 minder dan beloofd.

Dat blijkt uit antwoorden over de eigen begroting die het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag naar het parlement heeft gestuurd. In de Kamer wordt verontwaardigd op het nieuws gereageerd. „Hiermee is de belofte nog steeds niet nagekomen”, verzucht SP-Kamerlid Kooiman.

In de 165 pagina’s antwoorden staat onder meer dat er eind september 3.084 wijkagenten bij de politie werkzaam waren. Daarmee is het aantal posities maar voor 90 procent vervuld. De regel is namelijk dat er één wijkagent is op elke 5.000 inwoners.

Het ziekteverzuim is opvallend hoog bij de politie: 7 procent. Dat is bijna twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde (3,7). Ook blijkt dat aspiranten meer dan de helft van de tijd met hun opleiding bezig zijn (60 procent) terwijl ze in de cijfers als een volwaardige agent meegeteld worden.

Het ministerie geeft op veel vragen wel antwoord, maar sommige vragen van de Kamer wuift minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) gewoon weg. Zo vroeg een Kamerlid eens op een rijtje te zetten of er sinds 2010 nou meer of minder geld naar Veiligheid en Justitie is gegaan. Volgens de minister is er op een aantal momenten geïnvesteerd en is er ook bezuinigd. Hij zou het „niet zuiver” vinden om dat te „salderen”. In Den Haag weet men dan genoeg: daar zou een cijfer uitrollen wat politiek niet handig uitkomt.

Opmerkelijk is ook dat het ministerie meldt dat er steeds meer verblijfsvergunningen worden ingetrokken door de fraude-unit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2015 zijn 7.970 reguliere- en 280 asielvergunningen ingetrokken. In 310 gevallen is het verblijf van een EU-burger beëindigd wegens een onredelijk beroep op bijstand.