Nieuws
1291295
Nieuws

Slim exemplaar stimuleert niet tot minder verbruik

Meter bespaart amper

Via een slimme energiemeter kun je meteen zien of je te veel gebruikt of juist bespaart. Een nota eens in de twee maanden werkt in de praktijk echter niet.

Via een slimme energiemeter kun je meteen zien of je te veel gebruikt of juist bespaart. Een nota eens in de twee maanden werkt in de praktijk echter niet.

Amsterdam - Het vervangen van zeven miljoen ouderwetse ’domme’ meters in Nederlandse huizen door intelligente exemplaren dreigt maar een fractie op te leveren van de energiebesparing die van tevoren was beloofd. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Door de gekozen aanpak wordt de 3,3 miljard euro die de operatie kost niet terugverdiend als er niet wordt ingegrepen.

Via een slimme energiemeter kun je meteen zien of je te veel gebruikt of juist bespaart. Een nota eens in de twee maanden werkt in de praktijk echter niet.

Via een slimme energiemeter kun je meteen zien of je te veel gebruikt of juist bespaart. Een nota eens in de twee maanden werkt in de praktijk echter niet.

Nu een kwart van de meters is geïnstalleerd, dreigt de gemiddelde energiebesparing per huishouden die de slimme meter oplevert, te blijven steken op gemiddeld minder dan 1% in plaats van de voorgespiegelde 3,5%.

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse achter de introductie van de slimme meter was voor die 3,5% energiebesparingen een bedrag van 1,5 miljard euro aan baten ingetekend. Daarmee zou de business case rond de slimme meter op een positief saldo van €770 miljoen uitkomen. Met het wegvallen van meer dan twee derde van die energiebesparing dreigt het sommetje voor honderden miljoenen euro’s in de rode cijfers te belanden. Overige baten komen uit efficiencywinst voor netbedrijven en betere marktwerking.

Het tegenvallende resultaat komt vooral door de keuze voor een schriftelijk verbruiks- en kostenoverzicht dat gebruikers elke twee maanden ontvangen, in plaats van een schermpje bij te leveren waarop het energiegebruik live te volgen is, stelt het PBL in een beleidsnotitie die het maandag publiceert. Dit komt omdat mensen op informatie achteraf veel minder sterk reageren dan op data die direct laat zien wat er gebeurt. „Als energiebesparing het doel is, dan is directe feedback veel effectiever. Het werkt beter als mensen meteen een piek zien als bijvoorbeeld de waterkoker aangaat”, zegt PBL-onderzoeker Kees Vringer.

Dat blijkt onder andere uit ervaringen in het Verenigd Koninkrijk, waar bij de uitrol van slimme meters wel schermpjes werden geleverd. Dat leverde daar een energiebesparing van 3% op. Volgens onderzoek dat Eneco heeft laten uitvoeren naar het gebruik van de slimme thermostaat Toon, blijken klanten daardoor gemiddeld 3% te besparen op elektra en zelfs 6% op gas, zegt een woordvoerder.

De Vereniging Eigen Huis pleit dan ook voor een systeem met directe feedback.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de achterblijvende energiebesparingen aanleiding zijn te ’kijken naar hoe de slimme meter beter benut kan worden’.