Nieuws/Binnenland
1292602
Binnenland

Natuurgeweld ook in Bosatlas

Groningen - Natuurgeweld, vluchtelingenstromen en bevolkingssamenstelling; de nieuwste Grote Bosatlas geeft meer dan ooit aandacht aan deze actuele thema’s. Voor het eerst in 140 jaar is er ook een volledig digitale versie, waaraan filmpjes kunnen worden toegevoegd. Zo kan een leerling bijvoorbeeld meteen zien hoe een savanne of een toendra eruitziet.

De atlas is zoveel mogelijk aan vaak besproken gebeurtenissen van deze tijd aangepast. Op pagina 250 valt bijvoorbeeld op te zoeken dat Nieuw-Zeeland eigenlijk helemaal niet vaak getroffen wordt door aardbevingen en tsunami’s, zoals afgelopen weekeind wel het geval was. Ook is daar te zien waar sneeuwstormen, lawines, cyclonen, watersnoden en vulkaanuitbarstingen de aarde teisteren.

Maar ook actuele Nederlandse natuurthema’s worden meer uitgediept. Bij het onderdeel het ’dreigende water’ is de veiligheid per dijk aangegeven en is er ook een scenario af te lezen waarbij gekeken wordt naar het effect van een dijkdoorbraak bij Rotterdam-Alexanderpolder. Onze rivieren en mogelijke overstromingen worden pagina’s lang toegelicht.

„De 55e editie van de atlas die voor het eerst in 1877 werd uitgegeven, sluit aan op de nieuwe examens aardrijkskunde voor volgend schooljaar. De digitale versie komt in het voorjaar; docenten zijn er nu mee aan het oefenen en op basis van hun ervaringen wordt deze zo goed mogelijk aangepast. Hij is vooral bedoeld om tijdens de les eindexamenleerlingen te helpen; op het examen zelf blijft de papieren versie verplicht”, vertelt woordvoerder Floortje Muskens van uitgeverij Noordhoff. Uitgever Maurice Aarts vult aan: „Leerlingen hebben vaak moeite met atlas- en kaartvaardigheden. Maar ze moeten ze wel kunnen lezen bij de eindexamens. In de digitale versie kunnen kaarten eenvoudig vergeleken worden. Ook kunnen ze verlevendigd worden bijvoorbeeld filmpjes, foto’s en verwijzingen, zodat leerlingen ze beter leren begrijpen. Geheel nieuw zijn de landschapskaarten per continent met foto’s. Infographics geven uitleg bij complexe kaarten.”

Hoe geactualiseerd en aangepast de nieuwe Grote Bosatlas ook is; sommige onderdelen zijn gewoon weer terug te lezen. Zoals de ’zwarte bevolking’ in de Verenigde Staten op pagina 207. Waarbij het ’aandeel van zwarten in de bevolking van de grote steden’ op kaartje B ingetekend is.