Nieuws
1292825
Nieuws

'Lekkage fors aantal zoutputten Akzo'

AMSTERDAM (AFN) - Bij onderzoek naar de kwaliteit van een reeks actieve en niet-actieve zoutputten van AkzoNobel in Twente blijkt een groot deel van de stilliggende putten te lekken. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). AkzoNobel bevestigt de constatering, aldus het Financieele Dagblad (FD) maandag.

AkzoNobel Salt staat sinds 9 september onder verscherpt toezicht van de SodM, een dienst van het ministerie van Economische Zaken, wegens lekkage van diesel, pekel en brak water bij boorputten. Die lekkages leiden lokaal tot hogere zoutgehaltes van het grondwater, tot vervuiling met diesel en aantasting van bomen en gewassen op akkerland. AkzoNobel pakt telkens de vervuiling aan door terrein af te graven, af te zuigen en te spoelen.

Na 9 september heeft AkzoNobel in overleg met SodM de staat van een aantal boorputten onderzocht, zowel die nog in operatie zijn als de niet-actieve. Bij een steekproef onder de 86 actieve boorputten zijn bij de vijf onderzochte putten geen lekkages aangetroffen, aldus de SodM en AkzoNobel. Bij een steekproef onder de 446 inactieve boorputten bleken er negen van de dertien onderzochte putten lek. Een onderzoek naar nog eens zestien putten loopt nog.