Nieuws
1294162
Nieuws

Amerikaanse schuldenaanpak in Nederland

Den Haag - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat vanaf 1 januari mensen met onder meer financiële problemen op een Amerikaanse wijze coachen. Ook andere gemeenten in Nederland hebben interesse in deze aanpak.

Dat meldt Platform 31. In de Amerikaanse stad Boston is deze manier  - Mobility Mentoring geheten - waarbij schulden, werkloosheid en ongezond leven worden aangepakt, zeer succesvol gebleken.

Geldstress

Om te beginnen kijken de Amerikanen welk inkomen gezinnen minimaal nodig hebben om geen geldstress meer te hebben. Dit omdat is gebleken dat armoede en schulden verlammend werken op het probleemoplossend vermogen. Zogenoemde mobility mentors helpen de gezinnen werk te vinden dat voldoende geld oplevert om van rond te komen. Daarbij moeten gezinnen ook werken aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.

Nadja Jungmann, lector 'Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht: "Hieraan koppelt de mobility mentor bij aanvang al een concrete beloning in de vorm van geld of een boodschappenkaart. De ervaringen in Boston laten zien dat dit mensen helpt om in beweging te komen. De kosten die met de beloningen zijn gemoeid worden ruimschoots terugverdiend.”

Geldzorgen

In Nederland hebben diverse gemeenten aangegeven belangstelling te hebben voor deze methode. Jungmann: "Het is belangrijk om economische zelfredzaamheid ook in Nederland als centraal doel te stellen. Dit vraagt onder meer dat we bij re-integratie pas afscheid nemen als mensen voldoende inkomen hebben om hun geldzorgen achter zich te laten. Daarnaast moeten sociale professionals weten wat de impact van stress op gedrag is en hun begeleiding daarop afstemmen.”

Schulden in Nederland

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis en ook de hoogte van de schuld van Nederlanders in de schuldhulpverlening steeg ten opzichte van vorig jaar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de traditionele begeleiding bij armoede weinig effectief blijkt bij gezinnen.