Nieuws/Binnenland
1294684
Binnenland

Versterkte kust kan megastorm weerstaan

De zeedijk bij het Noordhollandse Petten is een van de zwakke schakels in de Noordzeekust.

De zeedijk bij het Noordhollandse Petten is een van de zwakke schakels in de Noordzeekust.

CADZAND-BAD - Een superstorm die nog heftiger is dan de storm die in 1953 de Watersnoodramp veroorzaakte en die slechts eens in de 10.000 jaar voorkomt. Vanaf maandag kan de Nederlandse kust een dergelijke storm weerstaan. Dan wordt in Cadzand-Bad het laatste deel van het kustversterkingsprogramma Zwakste Schakels opgeleverd.

De zeedijk bij het Noordhollandse Petten is een van de zwakke schakels in de Noordzeekust.

De zeedijk bij het Noordhollandse Petten is een van de zwakke schakels in de Noordzeekust.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeerde de afgelopen jaren 605 miljoen euro om die zwakke schakels langs de kustlijn onder handen te nemen. ,,De hoogte en de breedte van de duinen was onvoldoende om zo'n storm zonder weerga te weerstaan'', zegt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen. ,,Ook de zeespiegelstijging en de veranderende weersomstandigheden zijn in de berekeningen meegenomen.''

Bij extreme stormen kan onvoldoende kustbescherming tot enorme schade leiden, oplopend volgens schattingen tot meer dan 100 miljard euro. ,,Dan gaat het over schade aan infrastructuur, huizen, winkels, steden en dorpen, dus materiële schade'', verklaart Miranda Mens van Rijkswaterstaat. ,,En dat is nog los van de immateriële schade. Die is immens in een laag land als Nederland.''

Bij grootschalige overstromingen zou een belangrijk deel van de Randstad onder water lopen. Mens: ,,En wat veel mensen niet weten, is dat in zo'n geval slechts 15 procent van de mensen geëvacueerd kan worden, de rest zit in de val.''

Bij het project zijn meteen ook maatregelen genomen die de aantrekkelijkheid van het kustgebied ten goede komen. Zo is onder het strand van Katwijk een parkeergarage gebouwd, betaald door de gemeente. In Cadzand-Bad is tussen twee nieuwe dammen een jachthaven gerealiseerd. ,,Betaald door overheden en particuliere instanties, om meer toerisme te trekken in deze economisch kwetsbare regio'', zegt Mens.