Nieuws/Binnenland
1295351
Binnenland

Onderzoek naar aanpak huiselijk geweld

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoeken of medewerkers van zorginstellingen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling naleven. Dat is een verplicht stappenplan om geweld te signaleren en aan te pakken.

Uit eerder onderzoek in 2013 bleek dat de meldcode maar zeer gering werd gebruikt in een aantal sectoren in de gezondheidszorg. In juli van dat jaar werd de code wettelijk verplicht. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaf toen aan dat de inspectie zou overgaan tot handhaving als zorginstellingen de meldcode onvoldoende gebruiken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor. ,,Om hier iets aan te kunnen doen, is het belangrijk dat zorgmedewerkers het vroeg opmerken. Dat kan alleen als zij weten waar ze op moeten letten. En hoe ze het bespreekbaar kunnen maken en kunnen aanpakken'', aldus de IGZ.