Nieuws
1296112
Nieuws

’Kostendelersnorm geldt ook voor mantelzorgers’

Amsterdam - Mensen die in de bijstand zitten, mogen op die uitkering worden gekort als ze samenwonen. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in dit soort zaken, wil ook voor mantelzorgers geen uitzondering maken op de omstreden ’kostendelersnorm’.

Dat blijkt uit een dertiental uitspraken die de Raad vandaag heeft gepubliceerd. De regeling van de kostendelersnorm gaat ervan uit dat volwassenen die samenwonen, kunnen besparen op hun uitgaven. Daarom hebben ze ook minder bijstand nodig. Naarmate er meer mensen in het pand wonen, wordt de uitkering lager.

De regeling geldt ook voor uitkeringstrekkers die een woning delen voor het verlenen of ontvangen van mantelzorg. Zij claimen daardoor in de financiële problemen te komen, maar de Centrale Raad van Beroep ziet geen mogelijkheid voor een uitzonderingspositie. „Als er bijzondere kosten moeten worde ngemaakt voor het verlenen van de zorg, kan daarvoor een aanvraag om bijzondere bijstand worden gedaan”, zo redeneren de rechters.