Nieuws/Binnenland
1298615
Binnenland

Politie wil ’Keulse toestanden’ met alle macht voorkomen

Op 6 janauri braken in Keulen rellen uit naar aanleiding van de massa-aanranding

Op 6 janauri braken in Keulen rellen uit naar aanleiding van de massa-aanranding

Amsterdam - De politie zet zich schrap om tijdens de jaarwisseling ’Keulse toestanden’ te voorkomen. Agenten die tijdens oud en nieuw op straat patrouilleren gaan scherp letten op tekenen van zakkenrollerij en aanrandingen, zoals die vorig jaar op grote schaal plaatsvonden in Keulen en andere Duitse steden.

Op 6 janauri braken in Keulen rellen uit naar aanleiding van de massa-aanranding

Op 6 janauri braken in Keulen rellen uit naar aanleiding van de massa-aanranding

In Weert legde burgemeester Heijmans via een noodbevel al huisarrest op aan 26 overlastplegers, die nu nog maar een uurtje per dag van het terrein van het asielzoekerscentrum waar ze verblijven af mogen. Die maatregel geldt tot 2 januari. „Ik wil koste wat kost voorkomen dat we een herhaling krijgen van wat zich in Duitsland afspeelde. En de overlast en criminaliteit namen zo snel toe, dat ik dit wel moest doen.” Twee van de 26 die zich niet aan het huisarrest hielden, werden in het kerstweekend in Eindhoven opgepakt op verdenking van zakkenrollen.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem, die namens de Nederlandse gemeenten met het kabinet in gesprek is over asielvraagstukken, zegt dat burgemeesters en politiekorpsen uitvoerig hebben gesproken over het risico op een herhaling van ’Keulen’. „Het ging daar om een groep die qua profiel vergelijkbaar is met de asielzoekers die momenteel voor veel overlast en criminaliteit zorgen in Nederland: jonge Noord-Afrikanen die weten dat ze geen kans maken op een verblijfsstatus.”

In Duitse steden verliep de afgelopen jaarwisseling erg onrustig. Noord-Afrikaanse jongemannen randden in groepsverband vrouwen aan en maakten zich op grote schaal schuldig aan diefstal en zakkenrollen. Omdat iedereen werd verrast door de grootscheepse overlast, lukte het moeilijk om daders te pakken.

Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt dat het onderwerp ’Keulen’ gevoelig ligt in bestuurlijk Nederland. Woordvoerders van politiekorpsen in de grote steden willen niets concreets zeggen. Op het Rotterdamse stadhuis klinkt het afgemeten dat politie en gemeente ’rekening houden met alles’.

Burgemeester Den Oudsten van Groningen sprak gisteren bij regionale omroep RTV Noord de sussende woorden dat zijn inwoners niet bang hoeven te zijn voor een ’tweede Keulen’. Maar een woordvoerster van het plaatselijke politiekorps vertelt dat de agenten hier wel degelijk op worden voorbereid. „Extra maatregelen zijn op dit moment nog niet genomen, maar we houden er rekening mee dat de burgemeester of staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) die nog afkondigt”, aldus de Groningse politie.

De bewindsman wees er de burgemeesters onlangs op dat zij overlast plegende asielzoekers een gebiedsverbod of zelfs tijdelijk huisarrest mogen opleggen. Het COA organiseert op oudejaarsavond activiteiten in azc’s, in de hoop dat bewoners binnen blijven.