Nieuws/Binnenland
1298662
Binnenland

’Procedurefout’ UMC Utrecht onderzocht

26 vrouwen mogelijk bevrucht met zaad verkeerde man

UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt een ’procedurefout’ bij zijn ivf-laboratorium. Bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen zijn mogelijk de zaadcellen van de man van een ander paar gebruikt. De kans bestaat dus dat een vrouw zwanger is geworden door zaad van de verkeerde man.

Volgens het UMC Utrecht is de kans klein dat een vrouw zwanger is van de verkeerde man, maar kan het niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of zelfs al bevallen. Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en heeft de betrokken paren op de hoogte gesteld. Met de stellen is een persoonlijk gesprek gepland en wordt bekeken welke mogelijkheden er nu zijn.

Verkeerde pipet

Eén laboratoriummedewerker gebruikte een verkeerde pipet, zegt een woordvoerder van UMC Utrecht. Er had een pipet gebruikt moeten worden waarin geen zaad van een andere man kan achterblijven.

In de gebruikte pipet kon dat wel. Een laborant merkte dit op toen hij een eicel wilde bevruchten en er al zaadcellen aanwezig waren, terwijl hij die nog niet had gepakt. „Er is vastgesteld dat een andere zaadcel in het pipet is blijven zitten. Toen zijn we een onderzoek gaan uitvoeren. „Er keek niemand met de medewerker mee, zegt de woordvoerder. „De meeste handelingen die we doen, worden altijd door een tweede medewerker gecontroleerd. In dit geval is dat niet gebeurd.”

’Procedure

Het UMC Utrecht onderzoekt nog waarom er werd afgeweken van de gewone procedure. De verkeerde procedure werd vanaf medio april 2015 tot halverwege november 2016 toegepast. Het ivf-laboratorium heeft ook embryo’s ingevroren. Ook die kunnen bevrucht zijn door verkeerde zaadcellen. Er wordt nu overlegd met de betrokken stellen wat er met deze embryo’s moet worden gedaan.

Werkzaamheden beperkt

Het UMC Utrecht heeft voorlopig de werkzaamheden in het laboratorium beperkt om de procedure beter te kunnen volgen. Alleen behandelingen waarvan de betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd worden vervolgens hervat.

De Inspectie Gezondheidszorg volgt de situatie nauwlettend, maar wil zolang het onderzoek loopt niet inhoudelijk reageren.

Vereniging geschokt

Belangenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, Freya, heeft geschokt gereageerd op de fout in het ivf-laboratorium. De organisatie heeft echter alle vertrouwen in de geldende protocollen in Nederland en beschouwt de kwestie als een incident. De woordvoerster benadrukt dat de Nederlandse protocollen rond ivf heel nauwgezet en betrouwbaar zijn. De fout bij het UMC Utrecht zou veroorzaakt zijn omdat van die procedures is afgeweken. „Juist omdat die regels zo streng zijn, komt dit zo hard aan. We beschouwen het als een incident, maar het is vreselijk voor de paren die dit treft. Dit telefoontje wil je niet krijgen van het ziekenhuis.”