Nieuws/Binnenland
1300459
Binnenland

Pessimisme over Nederland troef

Den Haag - Nederlanders zijn redelijk positief over hun eigen leven, hun financiële situatie en ook weer over de economie, maar pessimistisch over de toekomst van Nederland. „Slechts 28% vindt dat we in ons land de goede kant op gaan.”

Dat zei professor Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW en MKB Nederland. De Tilburgse hoogleraar Civil Society presenteerde de meest actuele ’stemmingscijfers’ van de Nederlandse bevolking in een persoonlijke analyse.

Volgens Dekker strijden onvrede en tevredenheid om voorrang. „Het wordt niet steeds slechter in ons land, maar er zijn wel zorgen, angst en boosheid en een onmiskenbaar gevoel van onbehagen. Basiszekerheid wordt belangrijker gevonden, net als hoop en uitzicht op betere tijden.”

Aan Nederlanders is gevraagd wat voor hen de grootste problemen zijn. Eén op de vijf geeft een antwoord dat valt onder ’immigratie en integratie’, 18% samenleven, 13% gezondheid en ouderenzorg en 8% economie en inkomen. Veiligheid en terreurdreiging komt pas op de zesde plaats.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag