Nieuws/Binnenland
130068808
Binnenland

Mogelijk ook nieuwe vaccinatieronde

Kuipers: ’Koste wat kost schoolsluiting voorkomen bij nieuwe coronagolf’

Den Haag - Het kabinet wil niet meer met harde hand ingrijpen als er een corona-opleving komt. Het is aan sectoren zelf om zich daarop voor te bereiden. „Sectoren weten bij uitstek beter dan wie dan ook hoe ze maatregelen kunnen treffen”, licht zorgminister Ernst Kuipers (D66) maandag toe. „Het is niet aan de overheid om dat in te vullen.”

Het uitgangspunt van het kabinet is al langere tijd om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. „We zitten echt in een andere situatie dan twee jaar geleden”, zegt Kuipers maandag. „We zijn nu veel beter voorbereid en beschermd.” Veel mensen zijn immers gevaccineerd of hebben eerder een infectie doorgemaakt.

Mocht het toch uit de hand lopen, dan hebben het onderwijs en de kinderopvang voorrang boven andere sectoren. De sluiting daarvan wil het kabinet ’te allen tijde’ voorkomen, stelt het ministerie van VWS. Alleen bij een extreme noodsituatie moeten dat scholen en kinderopvang kunnen worden gesloten. Bijvoorbeeld bij een gevaarlijke virusvariant, waarbij kinderen, leerlingen of personeel direct gevaar lopen.

’Snel opschalen voor testen en vaccineren’

Kuipers belooft dat de GGD’s snel kunnen opschalen voor testen en vaccineren. Voor prikken ligt de basiscapaciteit nu op 300.000 vaccinaties per week, en die kan worden opgevoerd naar een half miljoen prikken binnen drie weken, aldus de minister. Binnen zes weken moet het kunnen worden opgeschaald naar wekelijks 1,5 miljoen vaccinaties. Mochten er nieuwe vaccinatierondes nodig zijn, dan beginnen de GGD’s met ouderen en kwetsbaren, net als in voorgaande jaren.

Kuipers zegt dat er ondanks de grootschalige personeelstekorten in de hele maatschappij genoeg mensen klaarstaan om de prikken te zetten. „Het gaat om mensen die getraind zijn en kunnen inspringen. In de arbeidsmarkt is dat een uitdaging. Als de mensen op dit moment niet nodig zijn, is het logisch dat je ze niet met zijn allen voor onbepaalde tijd laat wachten”, aldus Kuipers. De GGD’s werven nog altijd nieuwe mensen, maar hebben ook de garantie gegeven dat opschaling mogelijk is.

Naast het OMT komt er ook een MIT

Na hevige kritiek op de dominantie van het Outbreak Management Team (OMT), roept Kuipers daarnaast een Maatschappelijk Impact Team (MIT) in het leven. Hij heeft oud-GL-leider Jolande Sap bereid gevonden om dat team voor te zitten, zij wordt ook verantwoordelijk voor de selectie van verdere leden. Dat team moet op hetzelfde niveau komen te staan als het OMT, en kan het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren over de sociale effecten van eventuele coronamaatregelen.

Maar als het aan de minister ligt, komen die er niet snel. Hij vertrouwt erop dat sectoren en bedrijven nu aan de slag gaan met hun plannen voor het najaar. Die moeten er begin september liggen. Per sector worden ’maatregelenladders’ gemaakt, van minder ingrijpende naar zwaardere maatregelen, afhankelijk van de situatie. Het doet denken aan eerdere plannen voor ’routekaarten’, die uiteindelijk toch weer in de prullenbak belandden omdat het virus hard toesloeg. Ook hier geldt dat bij ’zwaarwegende redenen’ van de sectorplannen kan worden afgeweken, zegt VWS. „Als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn.”

Het woord ’lockdown’ neemt Kuipers niet graag in de mond. „Een lockdown in de zin van: alles moet totaal dicht, dat is heel ver weg. Maar het kan zijn dat je weer op maatregelen komt: mondkapje in het OV, afstand houden, het beperken van het aantal bezoeker enzovoorts, maar ook daar willen we graag bij wegblijven.”

Over de eventuele herinvoer van steunpakketten voor ondernemers in het geval dat maatregelen worden ingesteld, wil Kuipers niks zeggen. „Daar moet je dan op dat moment apart het gesprek over hebben, en dat is iets voor het kabinet en voor mijn collega’s van Economische Zaken.”