1300794
Nieuws

Nederland bloedt voor Brexit

De prijs voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt door slechts vier landen opgehoest. Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar de Nederlandse kasstromen met de Europese Unie.

Het CBS berekende hoeveel de lidstaten tussen 2010 en 2015 zouden hebben bijgedragen als het Verenigd Koninkrijk in die jaren geen lid was geweest van de EU. Na Duitsland is Nederland het grootste slachtoffer met een extra afdracht van bijna 200 miljoen euro.

De klos

Dat uitgerekend deze twee landen de klos zijn, is opvallend. Duitsland is in absolute zin de grootste nettobetaler aan de Europese Unie. Nederland draagt per hoofd van de bevolking het meest af. In de periode 2000 tot 2015 was dit gemiddeld 0,4% van het bruto nationaal inkomen. Omgerekend is dat bijna 150 euro per inwoner.

Daarentegen gaan alle netto-ontvangers - waaronder heel Oost-Europa, Spanje en Griekenland - er met miljoenen euro’s per jaar op vooruit. Spanje had zelfs bijna net zoveel minder betaald als wat Nederland extra zou hebben afgedragen. Van de nettobetalers profiteren vooral Frankrijk en Italië.

Berekening

In zijn berekening gaat het CBS er vanuit dat de begroting van de Europese Unie verminderd wordt met het bedrag dat de Britten jaarlijks bijdragen. De kosten van het VK-lidmaatschap bestaan echter niet alleen uit betalingen aan het land, maar ook uit zogeheten overhead, waaronder Europese ambtenaren.

Mocht Brussel zijn kosten niet terugbrengen, dan zal de bijdrage van Nederland verder oplopen. Daarover doet het CBS geen uitspraken. Het is in de geschiedenis van de Europese Unie nog nooit voorgekomen dat er een grootschalige reorganisatie werd doorgevoerd.

Lees ook: Nederlander spendeert minder, Brit meer

 

Wilt u weten wat de beste keus is voor uw zorgpolis?  Volg maandag gratis seminar met de zorgspecialisten van DFT en de Consumentenbond.