1300943
Binnenland

Kabinet wil lange arm Eritrea halt toeroepen

Vluchtelingen uit Eritrea die asiel aanvragen in Europa

Vluchtelingen uit Eritrea die asiel aanvragen in Europa

DEN HAAG - Eritreërs in Nederland worden onder druk gezet om geld af te staan aan het moederland. Een meldpunt en het stimuleren van anoniem aangifte doen, moet de lange arm van Eritrea in Nederland breken, zo hoopt het kabinet. Dat laten ze in een reactie op een rapport over de invloed van het Afrikaanse dictatoriale regime tot hier in Nederland weten.

Vluchtelingen uit Eritrea die asiel aanvragen in Europa

Vluchtelingen uit Eritrea die asiel aanvragen in Europa

Volgens bronnen wijst dat rapport uit dat Nederland meer moet doen om de ijzeren greep van Eritrea op zijn onderdanen te verslappen. Door informatie bijeen te brengen, aangiftes serieus te nemen en slachtoffers te beschermen, kan de overheid het dictatoriale regime in Eritrea de pas afsnijden.

’Mentale gijzeling’

De afdracht van twee procent van het inkomen, die Eritreërs in Nederland moeten doen, bestaat formeel gezien alleen vrijwillig. Het regime houdt echter haar geëmigreerde onderdanen in een ’mentale gijzeling’, afgedwongen met sociale controle en collectieve druk via Eritrese netwerken in Nederland. Wie nog familie heeft in Eritrea moet betalen, wie op vakantie wil, moet betalen. Iedereen binnen de Eritrese gemeenschap kan fungeren als spion van het regime. De verplichte afdrachten en de intimidatie die daarmee gepaard gaan, staat integratie van Eritreërs in Nederland in de weg.

Politiek Den Haag erkent het probleem al jaren, maar een aanpak strandde telkens. Zolang er geen aangiftes waren, kan Nederland weinig uitrichten. Bovendien werd het gezien als probleem dat de Eritrese gemeenschap zelf diende op te lossen. Uit het rapport blijkt dat die aangiftes er wel degelijk zijn, veel meer dan vermoed zelfs, maar dat er vaak weinig mee gebeurt.