Nieuws/Binnenland
1301784
Binnenland

Honderdduizenden euro’s schade voor gemeente Amsterdam

Reeks fraudezaken door ambtenaren

De gemeente is een offensief gestart toen eerder dit jaar eerdere fraudegevallen bekend werden.

De gemeente is een offensief gestart toen eerder dit jaar eerdere fraudegevallen bekend werden.

Amsterdam - Bij de gemeente Amsterdam zijn de afgelopen vier jaar maar liefst 32 fraude- en corruptiegevallen met medewerkers aan het licht gekomen. Dat blijkt uit een inventarisatie die het stadsbestuur op verzoek van De Telegraaf maakte. De gemeente heeft hierdoor in elk geval honderdduizenden euro’s bewezen schade geleden.

De gemeente is een offensief gestart toen eerder dit jaar eerdere fraudegevallen bekend werden.

De gemeente is een offensief gestart toen eerder dit jaar eerdere fraudegevallen bekend werden.

Burgemeester Van der Laan informeert vandaag de gemeenteraad over de ontluisterende fraudegevallen. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld. Hierdoor zijn negen ambtenaren op straat gezet. In tien gevallen is een lichtere straf opgelegd, vijf onderzoeken richtten zich op externe medewerkers, waarmee de contracten zijn beëindigd. In vier gevallen is aangifte gedaan bij de politie.

Momenteel lopen er nog twee onderzoeken. Zo kijkt de politie nog naar de handel en wandel van medewerkers die een of meer opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund. Vorig jaar is een ambtenaar de laan uitgestuurd omdat hij via het bedrijf dat hij runde met zijn vrouw voor ten minste 500.000 euro aan rekeningen heeft ingediend, zonder dat er een tegenprestatie is geleverd.

In 2013 werd eveneens interne financiële fraude vastgesteld, waarbij een medewerker werkzaamheden via zijn eigen bedrijf factureerde voor werkzaamheden die dat bedrijf niet heeft uitgevoerd. De ambtenaar zou de gemeente voor zo’n 250.000 euro hebben gedupeerd. Het dienstverband is op eigen verzoek verbroken en de gewezen ambtenaar heeft geen recht op WW. De gemeente besloot hier geen aangifte van te doen. In 2014 was factuurfraude weer aan de orde: toen werd een stagiair van stadsdeel Oost op straat gezet vanwege factuurfraude ter hoogte van 160.000 euro. De katvangers zijn aangehouden en er is aangifte gedaan. Totale schadepost: 28.650 euro.

In dat jaar meldde de politie ook dat een persoon zich voordeed als gemeenteambtenaar en zei dat hij verblijfsvergunningen kon regelen tegen vergoeding. Het bleek inderdaad een medewerker te zijn die vanuit een stadsdeel ’kantoor’ hield. In één geval kreeg de inmiddels gewezen medewerker daadwerkelijk geld van een persoon zonder geldige verblijfsstatus. Verder zijn er gevallen van vervalsingen van diploma’s, beïnvloeding van aanbestedingen, fraude met tijdregistraties of ouderschapsverlof.

Ook meldden twee handhavers dat zij gezien hebben dat een collega-handhaver een proces-verbaal opmaakte met daarin een andere inhoud dan wat hij feitelijk had waargenomen. Dat kon echter niet worden bewezen. Dit jaar meldde een ambtenaar dat hij een collega op zondag in de skylounge van een voetbalstadion zag met een aannemer waarmee hij in zijn functie veel zaken doet, maar hier is geen plichtsverzuim vastgesteld. Ook vervalste een medewerker een rouwadvertentie om zo een dag vrij te krijgen.

Een woordvoerder van burgemeester Van der Laan laat weten dat integriteit voor de gemeente belangrijk is. „Het raakt aan het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Amsterdammers mogen van ons verwachten dat we altijd en overal zorgvuldig om gaan met de schatten die ons worden toevertrouwd, of het nu geld is, of informatie, of iets anders.”

Hij wijst erop dat de burgemeester dit jaar, toen eerdere fraudegevallen bekend werden, een fraude-offensief heeft gestart binnen de hele gemeente. „We gaan actief op zoek naar overtredingen en nemen de maatregelen die nodig zijn.”