Nieuws/Buitenland
1302157
Buitenland

Voorstel voor meer macht Erdogan

ANKARA - De regerende Turkse AK-partij heeft zaterdag een pakket grondwetswijzigingen ingediend die de macht van de president aanmerkelijk uitbreiden. Als het parlement de voorstellen goedkeurt, kan president Erdogan tot 2029 aanblijven.

De voorstellen voorzien ook in wijzigingen in de opzet van de veiligheidsdiensten en rechtspraak. De strafrechtelijke onschendbaarheid van de president, die nu alleen vervolgd kan worden voor verraad, wordt ingeperkt.

De AKP wil al langer de macht van de president uitbreiden, ten koste van die van de premier. De invoering van een presidentieel systeem zoals in Frankrijk en de Verenigde Staten moet fragiele coalitieregeringen zoals die uit de jaren negentig voorkomen.

De meerderheid van de AKP in het parlement is niet groot genoeg om de grondwetswijzigingen op eigen kracht door te voeren. De partij denkt nu echter de steun te hebben van de nationalistische MHP.

Een grondwetswijziging moet de steun krijgen van minstens 330 van de 550 leden van het parlement. De AKP bezet 316 zetels en de MHP 39.

Referendum

Als er voldoende steun is, wil de regering een referendum uitschrijven over de wijzigingen, hoewel dit strikt genomen niet noodzakelijk is. De regering mikt er op de volksraadpleging uiterlijk in mei te houden, waarna in 2019 gelijktijdig gemeenteraads-, parlements- en presidentsverkiezingen kunnen plaatshebben.

Als Erdogan de verkiezingen wint en twee termijnen van vijf jaar vervult, kan hij tot 2029 aanblijven. In de nieuwe constellatie mag hij ook de banden met zijn politieke partij behouden, zodat hij de leiding van de AKP weer op zich kan nemen.

Volgens de voorstellen wordt het aantal parlementsleden uitgebreid tot 600. Het aantal rechters van het Constitutionele Hof wordt met twee teruggebracht tot vijftien en militaire rechtbanken worden afgeschaft. Ook vervalt de zeggenschap van de nationale veiligheidsraad over de gendarmerie.