1303036
Binnenland

Vaker op de fiets en windmolens in de Noordzee

Kamp: Nederland in 2050 aardgasvrij

Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft een toelichting op de Energieagenda in het Museon. De agenda schetst de weg naar een CO2-arme energievoorziening.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft een toelichting op de Energieagenda in het Museon. De agenda schetst de weg naar een CO2-arme energievoorziening.

DEN HAAG - In 2050 stoken Nederlanders thuis geen aardgas meer, worden er alleen nog duurzame auto's verkocht en telt de Noordzee veel meer windmolens. We pakken nog vaker de fiets, vrachtwagens rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine. Dat is het streven van minister Henk Kamp (Energie), die woensdag zijn plannen onthulde om Nederland binnen 35 jaar klimaatneutraal te maken.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft een toelichting op de Energieagenda in het Museon. De agenda schetst de weg naar een CO2-arme energievoorziening.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft een toelichting op de Energieagenda in het Museon. De agenda schetst de weg naar een CO2-arme energievoorziening.

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitstoten. ,,Dat vereist grote investeringen'', aldus Kamp, ook al probeert het kabinet de overgang naar een duurzame energievoorziening volgens hem zo efficiënt mogelijk te maken. Zo wil hij meer voorzieningen voor fietsers aanleggen en de industrie ,,krachtig stimuleren'' zuiniger en schoner te werken. De CO2 die de industrie toch nog uitstoot, wil hij opslaan in lege aardgasvelden in de Noordzeebodem.

De minister maakte in 2013 afspraken met bedrijven en organisaties om de energievoorziening tot 2023 duurzamer te maken. Die samenwerking wil hij graag ook nadien voortzetten. Omdat het kabinet nu zijn kaarten op tafel heeft gelegd weten bedrijven waar ze aan toe zijn, hoopt Kamp. ,,Zo kunnen zij hun plannen daarop afstemmen.''

Kamp hoopt ook op de hulp van burgers. Hij wil het voor hen aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan. Zo hebben ze die achter de hand voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of kunnen ze die verkopen wanneer de vraag naar energie groot is.

De PvdA en milieuclubs vinden de ambities te laag.