1303092
Binnenland

Gasaansluiting niet meer verplicht

Den Haag - Het kabinet schrapt de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk.

Ook wordt het niet meer standaard om nieuwe gasnetten aan te leggen in nieuwbouwwijken. Dat heeft minister Kamp (Economische Zaken) woensdagochtend bekendgemaakt tijdens de presentatie van de energieagenda.

De bewindsman wil ook kijken naar andere maatregelen om het gebruik van aardgas terug te dringen. Kamp stelt dat het belangrijk is om door te gaan met de bouw van windmolenparken in zee; ook verder uit de kust.

De energieagenda blikt vooruit op de toekomstige energievoorziening in Nederland. De verwachting is dat er in ons land in 2050 amper CO2 wordt uitgestoten. Eerder sloten 47 bedrijven en organisaties het Energieakkoord. Deze afspraken lopen tot 2023.

„De energieagenda is de route naar 2050. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen”, aldus Kamp. „Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen.”