Nieuws/Binnenland
1303268
Binnenland

Leerlingen minder goed in natuurwetenschappen

DEN HAAG - Nederlandse vijftienjarige leerlingen in het vmbo presteren minder goed op het gebied van natuurwetenschappen dan in 2012. Bij wiskunde zijn de prestaties in vwo en havo gedaald. De leesvaardigheid van de leerlingen bleef wel op peil. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De wiskundeprestaties zijn in Nederland sinds 2003 stapje voor stapje gedaald. De recente niveaudaling doet zich voor in het merendeel van de OESO- en EU-landen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren.

Op de internationale ranglijst van de 71 landen die aan het zogenoemde PISA-onderzoek deelnamen, neemt Nederland een zeventiende positie in op het gebied van natuurwetenschappen. Volgens de onderzoekers beleven Nederlandse vijftienjarigen minder plezier aan het leren van natuurwetenschappen dan hun leeftijdgenoten in de OESO-landen. Ook hebben zij wat minder belangstelling voor brede natuurwetenschappelijke thema’s en vinden zij natuurwetenschappen minder belangrijk voor het vinden van een baan na hun opleiding.

Het onderzoek van de OESO wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In totaal deden meer dan een half miljoen leerlingen mee aan het onderzoek.

Zorgelijk

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt de neerwaartse trend zorgelijk. „We kunnen en mogen hier geen genoegen mee nemen”, reageert de bewindsman. „Het gaat hier immers om basisvaardigheden, vaardigheden die iedere jongere nodig heeft.” Aangezien de OESO in het onderzoek geen verklaringen voor trends noemt, wil Dekker de resultaten de komende maanden met hulp wetenschappers docenten en ambtenaren verder analyseren.

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOB) is bezorgd. De bond wijst er op dat de prestaties in de klas voor een belangrijk deel gedrukt worden door onbevoegde docenten voor de klas.